Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   25. 5. 2024

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

  

16.12.2019 

Kdo je člověk? Papežští teologové vysvětlují Biblické odpovědi

Vatikán. Papežská biblická komise vydala systematickou studii o antropologické vizi Písma od Geneze po Apokalypsu. Nese titul Kým je člověk? Cesta biblické antropologie.  „V Bibli jsou principy pomáhající reflektovat velké otázky dneška,“ říká  sekretář komise, otec Pietro Bovati SJ.  Rozsáhlá studie pojednává různé aspekty lidského života ve světle všech knih Starého a Nového Zákona.

Podle otce Bovatiho jde o novátorskou práci. Větišinou si totiž teologové vybírají pouze určité citace, důležité pro jejich argumentaci. My jsme však chtěli přistoupit k tématu systematickým způsobem a ukázat cestu, na které Bible ukazuje celou složitost lidské situace, dodává sekretář Papežské biblické komise.

 „Počátky dokumentu sahají daleko a vztahují se také k otázkám položeným II. vatikánským koncilem, zejména v konstituci „Gaudium et spes“ o vztahu Církve a světa, kde se ptáme po společnosti, situaci člověka a kde vyvstává základní otázka po smyslu života, po významu lidských dějin, po tom, kým je skutečně toto Boží stvoření, učiněné k Jeho obrazu, před nímž je – jak doufáme - velkolepý osud. Tato pradávná otázka, dnes nabyla velmi vyostřených rozměrů. Jde o otázky po smyslu počátku, po tom, jak člověk jedná, jaké jsou jeho hodnoty, co je jeho osudem. Papež si přál, aby toto téma bylo zpracována na základě biblického východiska, které je základem a duší veškeré křesťanské reflexe. V jádru tedy stojí otázka: Kdo je člověk? Tato otázka prochází celou Biblí jako zvláštní plán. K pochopení všech nejrůznějších dimenzí člověka je zapotřebí porozumění zakořeněného v moudrosti, nestačí zaměřit se na jednotlivé aspekty. Musíme se nechat provázet Písmem, jeho zakládajícími texty, kterými jsou první a třetí kapitola Geneze a poté, skrze nejrůznější mudroslovné, prorocké a evangelní dimenze, nás Písmo postupně učí pravdě o člověku. Přistupujeme k tématu z pozice metodologie biblické teologie, která neodpovídá na všechny otázky, ale v jistém smyslu poskytuje zakládající principy k rozlišování o smyslu člověka v dějinách.“

Studie je rozdělená do čtyř kapitol, odpovídajících čtyřem velkým tematickým okruhům.

„První kapitola se týká pojetí lidské bytosti jako „stvořené Bohem“ a jejími dvěma komponentami: totiž prachu; člověk byl vytvořen z prachu, což poukazuje k dimenzi křehkosti a smrtelnosti vepsané do samotné jeho struktury. Zároveň však má mimořádnou duchovní výbavu, která se nazývá Boží dech. V dokumentu se tedy tematizuje, jak Písmo pojednává oba tyto aspekty: lidskou křehkost a slabost, strach ze smrti, ale na druhé straně také jeho mimořádnou vlastnost jako osoby podobné Bohu, vybavené Božím dechem, schopné proroctví, moudrosti a nesoucí v sobě princip nesmrtelnosti. O tom se mluví v první kapitole.“

Druhá kapitola zkoumá vztah člověka a dalšího stvoření. Geneze mluví o tom, že člověk byl postaven do zahrady a k tomu se váže také otázka výživy člověka a práce. Papežští biblisté si tedy kladli otázku, jakou hodnotu má práce v lidských dějiných a jaká je odpovědnost člověka za Stvoření, dodává otec Bovati. Patrně největší pozornost přitáhne třetí kapitola, která se dotýká některých dnes velmi diskutovaných témat, jako jsou otázky vztahů, lásky sexuality.

„Třetí kapitola je nejsložitější, týká se antropologie vztahů. Bůh umístil člověka do zahrady a stvořil ho jako muže a ženu. Základní vztah vzájemné lásky, z něhož povstávají děti, a tedy objevuje se vztah mezi rodičem a dítětem, mezi bratry, bratrské vztahy. Tyto tři dimenze lásky – manželská láska, láska otcovská a synovská a posléze bratrská láska – představují v jistém smyslu plán, který Bůh určil člověku a který je zároveň dějinnou výzvu k jeho uskutečňování. Je pochopitelné, že se v této kapitole objevují velice důležitá témata, jako je manželství, sexualita, ale také otázka války, násilí, téma vztahu mezi dětmi a rodiči, který se dnes jeví jako velmi problematický. Co o tom říká Bible? Považuji přínos v této věci za velmi významný a zcela jistě velmi očekávaný. Je to také jeden z bodů, na kterém našim představeným od počátku nejvíce záleželo.“

Čtvrtá kapitola se věnuje otázce zákona a poslušnosti. Dokument ukazuje, jak Písmo mluví o lidské křehkosti a neposlušnosti Božím přikázáním, přinášející tragické důsledky. Ptá se také, jakým způsobem zasahuje Bůh do dějin, a poukazuje na plán záchrany, proces, ve kterém nakonec vítězí milost, odpuštění a spása. Dějiny tedy nejsou ani tak dějinami lidské ubohosti, ale dějinami Boží slávy v člověku, dodává otec Bovati.

Jak tedy dokument reflektuje dnes velmi aktální témata jako je gender, homosexualita a podobné citlivé otázky?

„Máme zato, že jsme odpověděli na to, co po nás církev žádá: totiž neříkat věci, které se neobjevují v Bibli. Vyšli jsme tedy z toho, že se budeme těmito otázkami zabývat na úrovni informací obsažených v Písmu.  Některé otázky, které si lidé dnes kladou, nemají zřejmou a přesnou odpověď v Písmu, protože kulturní situace dávných časů jsou jiné než naše. My tedy formulujeme také v těchto otázkách některé principy, jako například význam různosti, který je vepsán do samotného stvoření, jako prvek pomáhající porozumět Božímu plánu s každou jednotlivou bytostí. Tento princip snad bude moci napomáhati dalším teologickým, psychologickým a pastoračním oborům v rozvíjení příslušných otázek s ohledem na okolnosti, kultury a reflexe, které se také dnes vynořují ze světa poznání. Bible tedy nabízí některé principy, některé indikace užitečné pro reflexi, která ovšem náleží také dalším interpretátorům křesťanského myšlení, jako jsou teologové, morální teologové, pastýři, aby mohli příhodnějším způsobem odpovídat na otázky, s nimiž se člověk obrací na církev.“

Přestože členové Papežské biblické komise nutně vycházeli také z tradice, protože – jak podotýká otec Bovati – žádná myšlenka nepovstává z ničeho, za hlavní cíl si vytyčili ukázat, co Písmo skutečně říká. V tom také spočívá novost této publikace.

 „Originalita spočívá v postupu, v tom, že předkládáme teologům a těm, kdo se zabývají předáváním víry, určité porozumění člověku, které je ucelenější, organičtější, lépe odpovídá naší biblické tradici a nesnaží se ihned vršit koncepty, považované možná za konsolidované, jež však mohou být ve světle Božího slova  chápány jako jeden z možných způsobů chápání Božího tajemství. Některé aspekty jsou zkrátka kulturní, a tedy odvisí od historického okamžiku, ve kterém žijeme. Ale kde je pravda? Jaká je pravda o člověku? Bible nám poskytuje některé ukazatele, které by měly být všemi považovány za naprosto základní.“

Říká k novému dokumentu Papežské biblické komise její sekretář, otec Pietro Bovati SJ.(job)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
13.4.15 Papežská biblická komise bude studovat otázky biblické antropologie
21.4.12 Papežská biblická komise připravuje nový dokument o Bibli
13.4.12 Papežská biblická komise se bude zabývat inspirací a pravdou v Písmu
5.5.11 Benedikt XVI.: Není-li brána v potaz inspirace, nelze rozumět Písmu svatému
14.4.11 Inspirace a pravda v Bibli tématem zasedání Papežské biblické komiseHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2024 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv květen 24
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti