VaticanNews.va

   16. 2. 2020

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.6554
Poslechem z webových stránek.4024
Četbou textů na webových stránkách.6421
Poslechem i četbou.3781


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Nová exhortace: pasáže o duchovenstvu a roli ženy v Amazonii

Papež: Kdo si nechce zašpinit ruce, je poloviční křesťan

O zhoubném smýšlení


Cirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

  

12.2.2020 

Nová exhortace: pasáže o duchovenstvu a roli ženy v Amazonii

Vatikán. V posynodální apoštolské exhortaci Querida Amazonia (Milovaná Amazonie), která byla dnes publikována, se papež František obrací k místním církvím Amazonie, tedy povodí největšího veletoku, zasahujícího devět latinskoamerických států (Brazílie, Bolívie, Kolumbie, Ekvádor, Guyana, Peru, Suriname, Venezuela a Francouzská Guayana). Duchovní povzbuzení či pobídnutí, což je význam slova exhortace, se skládá ze čtyřech kapitol věnovaných postupně sociální, kulturní, ekologické a církevní dimenzi života v panamazonské oblasti. 

Text exhortace má 40 stran, neobsahuje žádné výjimky z církevní disciplíny, pokud jde o služebné kněžství pro takzvané viri probati, tedy svěcení ženatých mužů. Výslovně potvrzuje „výlučnou identitu“ služebného kněžství a odmítá „klerikalizaci žen“. Přikládáme překlad příslušných pasáží exhortace z kapitoly, pojednávající o církevním životě.

 

Inkulturace duchovenské služebnosti:

85. Inkulturace musí probíhat a odrážet se ve vtěleném způsobu uskutečňování církevní organizace a duchovenské služby. Pokud se inkulturací spirituality a inkulturací svatosti inkulturuje samotné evangelium, jak nepřemýšlet o inkulturaci způsobu strukturování a života duchovenské služby? Církevní pastorace je v Amazonii křehká, což je zčásti způsobeno obrovskou územní rozlohou se spoustou těžko dostupných lokalit, obrovskou kulturní rozmanitostí, vážnými sociálními problémy, jakož i rozhodnutím některých etnik žít v izolaci. To nás nemůže nechat lhostejnými a vyžaduje od církve specifickou a odvážnou odpověď.

86. Nezbytné je duchovenskou službu utvářet tak, aby bylo umožněno častější slavení eucharistie i v těch nejvzdálenějších a skrytých komunitách. V Aparecidě se vybízelo k naslouchání stížnostem mnohých komunit v Amazonii, »dlouhodobě připravených o nedělní eucharistii«. Současně je zapotřebí takového duchovenstva, které chápe sensibilitu a kultury Amazonie zvnitřku.

87. Způsob utváření života a výkonu služebného kněžství není jednolitý a nabývá různých odstínů v různých částech země. Proto je důležité vymezit, co je na kněžství specifické a co nelze delegovat. Odpověď spočívá ve svátosti svěcení, která ho mění v Krista-kněze. Prvním důsledkem je, že tento výlučný charakter, obdržený svěcením, uschopňuje pouze jeho ke slavení eucharistie. Toto je jeho specifická, hlavní a nepřenosná funkce. Někdo se domnívá, že charakteristikou kněze je moc, totiž maximální autorita ve společenství věřících. Avšak svatý Jan Pavel II. vysvětlil, že ačkoli je kněžství „hierachické“, neznamená nadřazenost nad druhými, nýbrž »je úplně zaměřeno na svatost Kristových údů« (Mulieris dignitatem, 27). Když se říká, že kněz je »znamením Krista hlavy«, spočívá hlavní význam v tom, že Kristus je zdrojem milosti. On je hlavou církve, »protože má moc udělovat milost všem jejím údům« (sv. Tomáš Akvinský, Summa Theologiae III, q.8, a.1, resp.).

88. Kněz je znamením této hlavy, která rozdává milost především slavením eucharistie, která je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. Toto je jeho obrovská moc, kterou může obdržet pouze svátostí kněžského svěcení. Proto může pouze on říci »Toto je moje tělo«. Jsou i jiná slova, která může pronést pouze on: »Já tě rozhřešuji«. Svátostné odpuštění pak slouží důstojnému slavení eucharistie. V těchto dvou svátostech spočívá jádro jeho výlučné identity.

89. Ve specifických okolnostech Amazonie, zvláště v jejich pralesích a nejvzdálenějších místech, je třeba najít způsob, jak zabezpečit kněžskou službu. Laici mohou hlásat Slovo, učit, organizovat svoje společenství, slavit některé svátosti, hledat výrazy lidové zbožnosti a rozvíjet rozmanité dary, jimiž je Duch obdařuje. Potřebují však slavení echaristie, protože »eucharistie utváří církev« (KKC, 1396), čímž dospíváme k tvrzení, že »nelze budovat křesťanskou obec, nemá-li kořen a těžiště ve slavení nejsvětější eucharistie« (Presbyterorum ordinis, 6). Pokud tomu opravdu věříme, je naléhavé jednat tak, aby amazonské národy nebyly připraveny o pokrm nového života a svátost odpuštění.

90. Tato neodkladná potřeba mne nutí pobídnout biskupy, zejména Latinské Ameriky, nejenom k podpoře modliteb za kněžská povolání, ale také k větší štědrosti v tom, že budou nositele misijního povolání směrovat do Amazonie (pozn. pod čarou: Je zarážející, že z některých zemí amazonského povodí je více misionářů pro Evropu nebo Spojené státy než pro pomoc ve vlastních vikariátech Amazonie). Zároveň je vhodné zásadně přehodnotit strukturu a obsah jak základní, tak stálé formace kněží tak, aby si osvojovali nezbytné postoje a schopnosti k dialogu s amazonskými kulturami. Tato formace musí být principiálně pastorální a upřednostňovat růst kněžského milosrdenství (pozn. pod čarou: Na synodě se mluvilo také o nedostatku kněžských seminářů formujících domorodce)“ – píše papež František.

 

Ženy jako dar a jejich síla

99. V Amazonii jsou komunity, které se udržely a předávaly víru dlouhou dobu, aniž by se tam objevil nějaký kněz, někdy i celá desetiletí. Bylo to možné díky silným a velkodušným ženám, které křtily, katechizovaly, učily modlitbě a byly misionářkami, zajisté povolanými a pobízenými Duchem svatým. Po staletí v oněch místech držely ženy církev na nohou, a to s obdivuhodnou oddaností a vroucí vírou. Na synodě nás všechny dojaly svým svědectvím.

100. To nás nutí rozšířit pohled a vyhnout se zužování pojmu církev na funkční struktury. Takovýto redukcionismus by nás mohl přivést k myšlence, že se ženám poskytne status a větší účast v církvi pouze tím, že jim bude umožněn přístup ke svátosti svěcení. Takový pohled by však ve skutečnosti omezoval perspektivy, směřoval ke klerikalizaci žen, umenšil obrovskou hodnotu toho, co již daly, a pozvolna vedl k ochuzení jejich neodmyslitelného přínosu.

101. Ježíš se prezentuje jako Ženich obce, která slaví eucharistii, prostřednictvím muže, který ji předsedá a je znamením jediného Kněze. Tento dialog mezi Ženichem a nevěstou, který stoupá v adoraci a posvěcuje obec, by nás neměl uzavírat do parciálních pojetí moci v církvi. Pán totiž chtěl projevit svoji moc a svoji lásku dvěma lidskými tvářemi, totiž Božího Syna, který se stal člověkem, a stvořené bytosti, jíž je žena, Maria. Ženy v církvi přispívají způsobem, který je jim vlastní, a prodlužují tak sílu a něhu Marie, Matky. Tímto způsobem se neomezujeme na nějaké funkční pojetí, nýbrž vstupujeme do niterného ustrojení církve. Tak porozumíme až na kořen tomu, proč by se církev bez žen zhroutila a četné komunity Amazonie by se rozpadly na kusy, nebýt žen, které je drží, podpírají a opatrují. Tak se ukazuje jejich charakteristická moc.

102. Nemůžeme zapomenout na dary lidového rázu, jimiž prosluly ženy v Amazonii, i když dnešní komunity jsou vystaveny novým rizikům, která se dříve nevyskytovala. Nynější situace od nás žádá, abychom podněcovaly vznik dalších ženských služeb a charismat, které odpovědí na specifické potřeby amazonských národů v tomto historickém období.

103. V synodální církvi by ženy, které de facto mají ústřední postavení v amazonských komunitách, měly mít přístup také k těm církevním službám, jež nevyžadují svátost svěcení a umožňují lépe vyjadřovat jejich vlastní roli. Je dobré připomenout, že tyto služby obnášejí stabilitu, veřejné uznání a biskupské pověření. Tak budou mít ženy také reálný a účinný vliv v organizaci, v nejdůležitějších rozhodnutích a ve vedení komunit, aniž by přitom přestaly jednat způsobem, který je vlastní jejich ženství.

 

 

 (mig)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
14.2.20 Papež František k americkým biskupům: Když se mnou nesouhlasí, obviňují mne stejně jako vás
13.2.20 Součástí magisteria je apoštolská exhortaci, nikoli závěrečný dokument synody
13.2.20 Kardinál Schönborn: Papež vybízí k širšímu pohledu
12.2.20 Papež vybízí k rozhořčení - nesmíme si zvykat na zloHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2020 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Záznam aktuálního pořadu

Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Svatost je pečováním o milost

Papež: Žádný právní řád nás nemůže zbavit úsilí o vnitřní spravedlnost

Úřadující předseda Prezidia Bosny a Hercegoviny na audienci u papeže

Čínský ministr zahraničí se setkal se sekretářem Svatého stolce pro vztahy se státy

Odvolání kardinála Pella, stanoveno datum projednání u Nejvyššího soudu

Bazilika Santa Maria sopra Minerva znovu otevřena

Mějme na srdci lidi, kteří nás doprovázejí životem

Papež: Nesuďte, nezatracujte – ale jdětě a hlásejte evangelium!

Papež přijal maďarského prezidenta

Papež František k americkým biskupům: Když se mnou nesouhlasí, obviňují mne stejně jako vás

Před devadesáti lety – na svatého Valentýna – se Opus Dei otevřelo ženám

Papež: Jen Boží milost nás zastaví před pádem do zesvětštění

 Nově na webu
Svatý otec: Boží Zákon je nástroj svobody

Publicistika: O osvobozující milosti

Publicistika: Příspěvek do diskuse o kněžském celibátu v synovské poslušnosti papeži

Rozhovory: Papež vybízí k rozhořčení - nesmíme si zvykat na zlo

Homilie: „Opovržený, opuštěný od lidí“ (Iz  52,2-3)

Archiv zpráv únor 20
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

Starší zprávy >

Náš tip

Žena je vrcholem tvorstva, z ní plyne spása

Miguel Ángel Fiorito S.I. - Mistr dialogu

Admirabile signum