VaticanNews.va

   22. 10. 2020

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.8198
Poslechem z webových stránek.5071
Četbou textů na webových stránkách.7775
Poslechem i četbou.4854


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Ve filmu František vyslovil papež podporu občanským svazkům pro homosexuály

Přišel čas zhodnotit roli laiků, píše František

Ubývá duchovenstva, tedy kněží i řeholních sester


Cirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

 Kázání z Domu sv. Marty 

2.5.2020 

Neprodat víru ve chvíli krize

Vatikán. O tom jak si počínat uprostřed různých krizí, kázal papež při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Komentoval dnešní evangelium, které popisuje odmítavou reakci učedníků na Ježíšovo kázání o eucharisti. Bohoslužbu z dnešní liturgické památky svatého Atanáše, biskupa a učitele církve, přenášené z Vatikánu do všech koutů světa, zahájil papež pobídkou k modlitbě za politiky.

 „Modleme se dnes za vládce, kteří nesou odpovědnost za péči o svoje národy v těchto chvílích krize: hlavy států, zákonodárce, starosty, hejtmany.. Aby jim Pán pomáhal a dával sílu, protože jejich práce není snadná. A vyskytnou-li se mezi nimi rozdíly, ať pochopí, že ve chvílích krize, mají být jednotní pro dobro lidu, protože jednota je nadřazena konfliktu. Tuto sobotu 2. května je s námi spojeno 300 modlitebních skupin, které si říkají španělsky „madrugadores“, tedy ti, kdo vstávají brzy ráno právě k modlitbě. Dnes jsou s námi spojeni.

V homilii papež komentoval texty ze soboty po třetí neděli velikonoční, tedy již zmíněnou Ježíšovu eucharistickou řeč v Kafarnau u břehů Tiberiadského jezera. Vyšel však ze Skutků apoštolů (Sk 9,31-42):

První čtení začíná takto: »Církev měla pokoj v celém Judsku, Galileji i Samařsku. S úspěchem se vyvíjela, žila v bázni před Pánem a rostla přispěním Ducha svatého«. Čas pokoje. A církev roste. Církev je klidná, má podporu Ducha svatého, požívá útěchy a pokoj. Krásné časy. Následuje uzdravení Eneáše, potom Petr vzkřísí Tabitu, Srnku... události plynou v pokoji.

V prvotní církvi však nastávají i časy, které nejsou pokojné, totiž pronásledování, soužení a krize, které doléhají na věřící. Časy krize. A čas krize popisuje dnešní evangelium (srov. Jan 6,60-69). Touto pasáží končí celá řada, která začíná rozmnožením chlebů, pokračuje pokusem o provolání Ježíše králem, kdy Ježíš odejde do ústraní, hledají Jej, ale On jim vytkne, že Jej hledají kvůli obdrženému pokrmu a nikoli kvůli slovům věčného života... A tím to končí. Oni pak řeknou: »Dávej nám tento chléb«, a Ježíš vysvětluje, že »chléb, který dám já, je mé tělo a má krev« (v.51).

Tehdy mnozí Ježíšovi učedníci, kteří to slyšeli, řekli: »To je tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat?«. Ježíš jim řekl, že kdo nebude jíst Jeho tělo a pít Jeho krev, nebude mít v sobě věčný život. Řekl jim také: »Kdo jí mé tělo a pije mou krev, toho vzkřísím v poslední den« (srov. v. 54). Toto jim řekl Ježíš, a oni na to: »Tvrdá řeč, příliš tvrdá«. Tady něco nehraje. Tenhle člověk překročil meze. – Je to kritický moment. Byly chvíle pokojné a chvíle krizí. Ježíš věděl, že proti němu reptají. Text tady rozlišuje mezi učedníky a apoštoly. Učedníků bylo 72 či víc, apoštolů bylo dvanáct. »Ježíš věděl od začátku, kdo jsou ti, kdo nevěří, a kdo je ten, který ho zradí« (v.64). Proto jim ještě před touto krizí říkal: »Nikdo ke mně nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce«. Znovu tedy mluví o tom Otci, který přitahuje k Ježíši. A takto se řeší krize.

A od té chvíle mnoho z jeho učedníků odešlo a už s ním nechodili. Zaujali odstup. „Tento člověk se zdá nebezpečný... a to jeho učení... Ano, on je dobrý, uzdravuje a káže, ale když přijde na tyto podivné věci... prosím vás! Odcházíme.“ A stejně se zachovali i emauzští učedníci onoho velikonočního rána: „To, co říkají ženy, které byly u hrobu, je podivné... to zavání,“ říkali. „Pojďme pryč, protože přijdou vojáci a ukřižují nás.“ Podobně jednali také vojáci, kteří střežili hrob: viděli pravdu, ale potom raději toto tajemství prodali: „Takto máme jistotu, nebudeme se plést do těchto věcí, které jsou nebezpečné.“

Krize je chvíle volby, moment, který nás staví před rozhodnutí, jež musíme učinit. Všichni jsme v životě měli a budeme mít chvíle krizí. Rodinné krize, manželské, sociální, pracovní, spousta krizí... Také tato pandemie je chvíle sociální krize.

Jak reagovat v této chvíli krize? Tehdy »mnoho z jeho učedníků odešlo a už s ním nechodili«. Ježíš se rozhodne položit apoštolům otázku: »„I vy chcete odejít? Rozhodněte se.“ A Petr podruhé vyznává: „Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života, a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!“« (srov. Jan 6,67-69). Petr vyznává jménem Dvanácti, že Ježíš je Svatý Boží, Syn Boží. V prvním vyznání řekl: »Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha « (Mt 16,16), ale jakmile Ježíš začal mluvit o svém blížícím se utrpení, Petr mu odporuje: „Ne, Pane, to ne!“. A Ježíš mu to vytýká. Nyní je Petr trochu zralejší a neodporuje. Nechápe, o čem mluví Ježíš, když říká: „jíst tělo a pít krev“. Nechápe, ale důvěřuje Mistrovi. Důvěřuje a podruhé vyznává: »Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života«.

Toto nám všem pomůže, jak žít ve chvílích krize. V mojí vlasti je jedno přísloví, které praví: „Když jedeš na koni přes řeku, nikdy neměň koně uprostřed.“ Ve chvílích krize být velice pevní v přesvědčení víry. Ti, kteří odešli, změnili koně a hledali jiného mistra, který by nebyl tak tvrdý, jak o něm prohlásili. Ve chvíli krize je třeba vytrvalosti a ztišení. Setrvat pevně tam, kde jsme. Není to doba na změny. Je to chvíle věrnosti, věrnosti Bohu, věrnosti tomu, co jsme zvolili před tím, a také chvíle pro obrácení, protože věrnost nám vnukne, co změnit k dobrému a nevzdálit se dobru.

Chvíle pokoje a chvíle krize. My křesťané se máme naučit zacházet s obojím. Jeden duchovní otec říká, že krize je procházení ohněm s cílem nabrat sil. Kéž nám Pán sešle Ducha svatého, abychom dovedli odolat pokušením ve chvílích krize, abychom uměli být věrní tomu prvotnímu s nadějí, že pak nadejde chvíle pokoje. Pomysleme na svoje krize, v rodině, v městské čtvrti, krize v práci, sociální krize ve světě, ve vlasti – je tolik krizí...

Kéž nám Pán dá sílu, abychom ve chvíli krize neprodali víru.

 

Kázal Petrův nástupce při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Mši zakončil papež adorací eucharistie vystavené v monstranci, aby věřícím, kteří sledují její přímý přenos, poskytl příležitost k duchovnímu svatému přijímání.Další články z podrubriky Kázání z Domu sv. Marty

(mig)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
20.10.20 Bratrství se zrodilo z Kříže
27.9.20 Svatý otec: Obrácení je vzájemné setkání
8.7.20 Hledání Boží tváře je zárukou dobrého konce naší cesty
29.6.20 Potřebujeme proroctví, nikoli mluvky, kteří slibují nemožné
14.6.20 Papež: Eucharistie je Památkou, jež uzdravuje naši paměťHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2020 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Papež: Kdo ctí Boha, váží si lidí

Vrchní imám Al Tajíb: Terorista nereprezentuje Mohamedovo náboženství

Mezináboženský apel z Kapitolu: Za novou architekturu míru

Ve filmu František vyslovil papež podporu občanským svazkům pro homosexuály

Papež: Čím více lneme k Pánu Ježíši, tím jsme otevřenější

Papež František se zúčastní mezináboženské akce mír na římském Kapitolu

Otec Maccalli: My misionáři jsme nebezpeční…

Ubývá duchovenstva, tedy kněží i řeholních sester

Posláním křesťanů je mluvit o Bohu a dosvědčovat Jej

Papež ke karabiníkům: Zavazuje vás důvěra a respekt, kterou k vám lidé mají

Přišel čas zhodnotit roli laiků, píše František

Salvadorský parlament prohlásil vodu za lidské právo

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba Žalmů – 2. část

Publicistika: Proč je přitažlivé proroctví zkázy

Publicistika: Ať si moje děti nezvyknou…

Rozhovory: Měl jsem pocit, že mluvím k přízrakům

Homilie: Svatý Václav nebyl kníže, ale otec ubohých

Archiv zpráv říjen 20
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Starší zprávy >

Náš tip

Bratrství se zrodilo z Kříže

Takaši Pavel Nagai – k pětasedmdesátému výročí svržení atomové bomby na Nagasaki

Hořkosti v kněžském životě