Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   23. 9. 2021

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

  

19.6.2020 

Boha nacházíme skrze sebepoznání a v životě pro druhé

Vatikán. Kniha pod výmluvným názvem „Chce to změnu!“ (v italském originále ještě důraznějším díky užití imperativu), která se v těchto dnech objevila na italském trhu („Cambiamo“, Solferino 2020, 352 stran, 17 euro), shromažduje úvahy Jorge Maria Bergoglia – papeže Františka z doby jeho působení v argentinské jezuitské provincii. Její četba nám zpřístupňuje onu „vůli po změně“, která se již tehdy vtiskla do jeho myšlení. Křesťanská víra přivádí k naslouchání Bohu, jestliže nic nepředstírá a pokud se touha srdce vysvleče z lidských jistot.

Svazek Bergogliových reflexí uvozuje předmluva šéfredaktora jezuitského periodika La Civiltà Cattolica, otce Antonia Spadara, podle něhož toto dílo může “napomoci k chápání náboženského prožitku a měřítek činnosti prvního jezuitského papeže v dějinách církve. Uvědomíme si, proč je natolik přesvědčen o důležitosti utopie vnímané nikoli abstraktně, nýbrž jako životní síla a otevřenost vůči budoucnosti počínaje realitou, tedy tím, co jsme”. “Chceme-li pochopit člověka”, čteme dále v předmluvě, “musíme sestoupit ke kořenům jeho formace a zkoumat zlomové body, krizové momenty a zvraty. Z toho důvodu předkládaná kniha podstatně ulehčuje porozumění papeži Františkovi, neboť je výrazem přechodného údobí, za kterého v něm dozrála schopnost rozlišování a volby”.

Touha

Jezuita Bergoglio se zamýšlí především nad různými formami touhy, jimž  je věnována první a druhá část knihy. “Jakýkoli život určuje jeho schopnost sebedarování. Zde totiž přesahuje sám sebe a dospívá k plodnosti”, prohlašuje o Vánocích roku 1987. “Naopak život a smrt, které jsou nasměrovány samy na sebe, znamenají uzavřenost a nepolodnost. Nežít a neumírat pro sebe je tedy podmínkou, uschopňující k jakékoli sebepřesažnosti. Pouze takto se život stává pravým životem a smrt pravou smrtí. V opačném případě se načrtává jejich pouhá karikatura a zaplétá se nudný a zároveň vysilující řetězec egoismů, který nás dusí v duchovní netečnosti”. Budoucí papez si přisvojuje vizi sv. Ignáce z Loyoly z jeho Duchovních cvičení a spolu s ním potvrzuje, že “přání či touhy rozšiřují srdce a lze v nich rozpoznat Boží hlas v dnešních dějinách”. Bergoglio, poznamenává otec Spadaro, nikdy nehovoří o heroické či vyumělkované touze, vzdálené každodennímu běhu času. Opírá se o prostou okolnost naší stvořenosti, kterou považuje za “princip a základ duchovního života” a která stojí na počátku hledání naší pravdy před Boží tváří. Na této pouti ovšem hledáme rovněž Boží pravdu o nás. Tato duchovní pouť nikdy není cestou do “jiného světa” a nemá nic do činění s pseudomystikou, která “v našich úzkostných a neočištěných srdcích podproruje vybájené zkazky. Skutečná vnitřní pouť předpokládá, že na sebe bereme břemeno svého věku, ubohosti a příběhu, který nám náleží.”

Hledání sebe a Boha

Odsud se odvíjí duchovní hledání Boha a sebe sama, které autor popisuje v třetí části knihy pomocí řady podnětů a pokynů užitečných k formaci noviců. “Člověk, který se vydává za Bohem”, všímá si Bergoglio, “se musí naučit znát sám sebe, a to ve svých nejniternějších tužbách. Má hledat Boha ve své konkrétní reálnosti, a nikoli se krýt maskou. Musí růst zevnitř, posilovat vlastní kostru, a nezaštiťovat se vnějším krunýřem.” “Čtenář se zde konfrontuje s vlastním tajemstvím ve vztahu k Bohu”, komentuje o. Spadaro, “a proto tyto stránky vyžadují osobní zaujetí, pokud chceme čerpat z jejich pokladu, nikoli odstup a objektivní četbu”. Podle Bergoglia nelze pojímat mystiku abstraktně, jelikož se váže k dějinné konkrétnosti, či ještě spíše k našemu vlastnímu životnímu příběhu. “Poznání Boha a sebe sama jdou tudíž ruku v ruce”. Následování Krista pro někdejšího proviniála argentinských jezuitů spočívá v radikálním “spočinutí v Otcových rukou a ochotě dát se Otcem opustit, tedy ochotě »ztratit« Boha, abychom s ním skutečně splynuli. Tato opuštěnost zakládá misijní poslání církve”.

Sebezřeknutí ve službě Bohu

Na počátku čtvrté části knihy Bergoglio stručně tvrdí: “Křesťané se dělí do dvou kategorií – první, která obstojí, a druhé, která nevytrvá, protože podlehne pokušení”. V tomto oddílu svazku, nadepsaném “Slovo o Vánocích”, se vnitřní hledání zaměřuje na ticho, společenství, lásku a sílu, touhu po činění dobra, kterým předchází úvaha o pevnosti v povolání. “Vytrvat, vydržet, trpělivě snášet přispívají k pevnosti při hnutích, která nás navádějí, abychom neobstáli”. Pátá část obrací pozornost k “Některým hlediskům řeholního života”, kriticky zkoumá jeho slabosti a vyznačuje ideální cílový bod v kapitolách nazvaných “Svůdnost blahobytu”, “Nevěra a nejistota”, “Pokoj a identita”, “Apoštolská smělost a vytrvalost”, a to pohledem bergogliovské dialektiky, odkrývané v “Kříži a válečném smyslu života”.

Bergogliova meditace, poznamenává Spadarova předmluva, vychází z nazírání Božího srdce, které se z lásky “vyprázdnilo”. Toto sebezřeknutí, připomenul papež František jezuitům v římském kostele Jména Ježíš (3.1.2014), vyvolává “neklid naší propastnosti”, jenž přivádí k otevřenosti vůči Bohu, který nás neustále převyšuje, Deus semper maior, Bohu ustavičně překvapujícímu a překonávajícímu naše ideály i přání. I díky tomuto klíči čtenář blíže pronikne k tomu, co pro Jorgeho Maria Bergoglia znamená členství v Tovaryšstvu Ježíšovu, což je téma prolínající se šestou a závěrečnou částí nové knihy. Současný papež se v ní (pod titulem “Jezuité”) zabývá argentinskými dějinami řádu a měřítky apoštolského života, přičemž zvláštní prostor vyhrazuje roli laiků a “lidu”.

Výbor z Bergogliových reflexí uzavírá meditace o zázraku v argentinské Saltě (“Pán v saltském zázraku”), kde na sklonku sedmnáctého století (1692) soška Matky Boží, uctívaná na hlavním oltáři, svým smutným výrazem “upozornila” na kříž, po sto let zapomenutý v sakristii hlavního městského kostela. Po kajícném procesí s ukřižovaným Kristem, na něž se občané vydali z vnuknutí jezuity Josého Carriona, Pán město ušetřil před zemětřesením. Z tohoto příběhu Bergoglio vyvozuje souvislost milosti s modlitbou, trpělivostí, pokáním a křížem. Píše: “Vděčností v nás zapouští kořeny milost. Pokud se srdce nesytí vděčností, naděje získává opačné znaménko. Již není vděčným pocitem toho, kdo obdržel a s napřaženou dlaní si přeje přijímat dál, nýbrž nevděčným spěchem člověka, který vše odmítá v domnění, že je to příliš málo.”(jag)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
1.12.20 Pokročme v liturgické inkulturaci, vyzval papež při prezentaci studie o zairském misálu
1.12.20 Zairský ritus jako slibná cesta k amazonskému obřadu
23.11.20 Proměnit svět - text papeže Františka o roli křesťanství v dějinách naší civilizace
23.11.20 Proměnit svět
23.11.20 “Vraťme se k snům” – vychází nový knižní rozhovor s papežem FrantiškemHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2021 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv září 21
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti