Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   11. 8. 2022

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Homilie 

5.11.2020 

Vzkříšení není přelud, nýbrž přítomná událost

Homilie papeže Františka při zádušní mši za kardinály a biskupy zesnulé v minulém roce, Vatikánská bazilika

Česká sekce RV

V evangeliu, které zaznělo (Jan 11,17-27), o sobě Ježíš slavnostně vyjevuje: “Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i když umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky” (25-26). Silné světlo vyzařující z těchto slov převažuje nad temnotou těžkého smutku zapříčiněného Lazarovou smrtí. Marta obojí přijímá a svým pevným vyznáním víry prohlašuje: “Ano, Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět” (27). Ježíšova slova přenášejí Martinu naději ze vzdálené budoucnosti do přítomnosti: vzkříšení je už blízko ní a je přítomné v Kristu.

Toto Ježíšovo zjevení dnes klade otázky každému z nás: jsme povoláni, abychom uvěřili ve vzkříšení nikoli jako v jakýsi přelud na dalekém obzoru, nýbrž jako v již přítomnou událost, do níž jsme už od nynějška tajemně včleněni.

A přesto tatáž víra ve vzkříšení nemůže popřít ani zastřít ztrátu, kterou lidsky zakoušíme tváří v tvář smrti. Sám Pán Ježíš, když viděl pláč Lazarových sester a lidí, kteří byli s nimi, nejenom neskrýval své dojetí, nýbrž, jak dodává evangelista Jan, dokonce “zaplakal” (35). Ježíš, s výjimkou hříchu, se s námi plně shoduje: zakouší též smutek a hořkost slz prolitých nad ztrátou někoho drahého. To však neumenšuje světlo pravdy, které se line z jeho zjevení, jehož velikým znamením bylo Lazarovo vzkříšení.

Dnes nám tedy Pán opakuje: “Já jsem vzkříšení a život” (25). Volá nás, abychom znovu učinili tento veliký skok ve víře a již od nynějška vstoupili do světla vzkříšení: “Žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu? “ (26). Když dojde k tomuto skoku, náš způsob myšlení a pojímání věcí se mění. Zrak víry přesáhne viditelné a jistým způsobem spatří neviditelné (srov. Žid 11,27). Každou událost pak hodnotíme z hlediska jiné dimenze – dimenze věčnosti.

Totéž vyplývá ze čtení z knihy Moudrosti. Předčasná smrt spravedlivého se zde posuzuje z perspektivy, která se liší od té běžné: “Poněvadž byl Bohu příjemný, byl jím milovaný, poněvadž žil mezi hříšníky, byl přenesen […], aby zlo nezměnilo jeho smýšlení, aby klam nesvedl jeho duši” (4,10-11). Z pohledu víry není ona smrt neštěstím, nýbrž prozřetelnostním úkonem Pána, jehož myšlenky nesouzní s našimi. Kupříkladu tentýž posvátný autor poznamenává, že z Božího zorného úhlu nespočívá “vážené stáří v délce života, neměří se počtem let. Ale rozvaha - to jsou pro lidi šediny, pokročilý věk - toť život bez poskvrny” (4,8-9). Láskyplné Boží plány s jeho vyvolenými zcela unikají těm, jejichž jediným horizontem je světská realita. O nich se říká: “Vidí konec moudrého a nechápou úmysly, které s ním má Pán, ani proč ho odvedl do bezpečí (4,17).

Při modlitbě za kardinály a biskupy, kteří zemřeli v průběhu posledního roku, prosme Pána, aby nám pomohl správně naložit s tímto existenciálním podobenstvím. Prosme ho, aby  rozptýlil onu negativní sklíčenost, která se občas vkrádá do našeho nitra, jako by smrtí vše skončilo. Je to cit vzdálený víře, který se druží k lidskému strachu ze smrti a proti němuž nikdo není plně imunní. Proto se také věřící při setkání se záhadou smrti musí trvale obracet. Dennodenně jsme zváni k tomu, abychom překonávali onu instinktivní představu o smrti jako naprosté zkáze člověka, přesahovali samozřejmost toho viditelného, kodifikovaného a obvyklého smýšlení, běžných názorů, a svěřovali se plně Pánu, který prohlašuje: “Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i když umřel, bude žít a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky” (Jan 11, 25-26).

Bratři a sestry, pokud jsou tato slova přijímána s vírou, přispívají k tomu, aby modlitba za naše zesnulé bratry byla skutečně křesťanská. Umožňují nám, abychom si uchovali opravdu realistický pohled na jejich život, pochopili smysl a hodnotu dobra, které vykonali, jejich sílu, úsilí a nezištně darovanou lásku, poznali, co znamená žít v touze po lepší vlasti, totiž nebeské, a nikoli pozemské (srov. Žid 11,16). Přímluvná modlitba za zemřelé, vyřčená v důvěře, že žijí u Boha, tak šíří své dobrodiní i na nás, pozemské poutníky. Vychovává nás k pravému vidění tohoto života, vyjevuje nám smysl soužení, jímž je nutné projít, abychom vstoupili do Božího království, otevírá nás vůči pravé svobodě a uschopňuje k ustavičnému hledání věčných statků.

Pokud se ztotožníme s apoštolovými slovy, také my “jsme tedy ustavičně plni důvěry. Stůj co stůj usilujeme o to, abychom se líbili Pánu, ať už v domě (těla) zůstáváme, nebo se z něho odebíráme” (2 Cor 5,8-9). Život služebníka evangelia se odvíjí od jeho touhy plně se líbit Pánu – toto se stává měřítkem každého jeho rozhodnutí a kroku. Pamatujme proto s vděčností na svědectví zesnulých kardinálů a biskupů, kteří žili ve věrnosti božské vůli, modleme se za ně a snažme se následovat jejich vzor. Kéž na nás Pán ustavičně vylévá svého Ducha moudrosti, zejména v nynějším čase zkoušky. Zvláště v hodině, kdy pouť nabývá na těžkosti, nás Pán neopouští, zůstává s námi a zachovává věrnost svému příslibu: “Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa” (Mt 28,20).

Přeložila Jana Gruberová

 

 Další články z podrubriky Homilie

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
5.11.20 Papež: Víra nepohlíží na smrt jako na neštěstí
4.11.16 Petrův nástupce slavil mši svatou ze zesnulé kardinály a biskupy
4.11.16 Smrtí vstupujeme do plnosti života
3.11.15 Kristova smrt nás zachraňuje z naší smrti
3.11.14 Kristus je Vzkříšení a naše víra je plná pravdyHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2022 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv srpen 22
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti