VaticanNews.va

   22. 10. 2019

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.6142
Poslechem z webových stránek.3799
Četbou textů na webových stránkách.6144
Poslechem i četbou.3611


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Problémem není celibát, ale nekoherentnost

První návrhy z amazonské synody: Zvláštní amazonský obřad

Prefekt kongregace pro nauku víry k otázkám diskutovaným na synodě


Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů Návštěva papeže v České republice NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Homilie 

6.10.2006 

Povolání teologa

Homilie Benedikta XVI. při mši sv. pro členy mezinárodní teologické komise. Pronesená spatra

Česká sekce RV

Drazí bratři a sestry, nepřipravil jsem homilii v pravém slova smyslu, pouze pár bodů k meditaci.

Poslání sv. Bruna, světce, jehož si dnes připomínáme, se jeví jasně srozumitelným a je vlastně interpretováno i v dnešní modlitbě. Je jím ?mlčení a kontemplace.? Avšak mlčení a kontemplace mají svůj cíl, slouží k tomu, abychom si v neustálém shonu každodenního života zachovali stálé spojení s Bohem. Tímto cílem je snaha, aby naše duše byla v neustálém spojení s Bohem, které přetváří celé naše bytí. Mlčení a kontemplace, jež charakterizují sv. Bruna, slouží k tomu, abychom v každodenním shonu toto hluboké a neustálé spojení s Bohem dokázali navázat.

Mlčení a kontemplace. Krásným povoláním teologa je mluvit. Jeho posláním v mnohomluvnosti naší doby i jiných dob, v inflaci slov je zdůrazňovat ta slova, která jsou opravdu podstatná. Má slovy zpřítomnit Slovo, Slovo, které pochází z Boha, Slovo, kterým je Bůh. Jak jinak bychom ale mohli my, kteří jsme součástí tohoto světa se všemi jeho slovy, zpřítomňovat Slovo slovy, než v procesu očišťování našeho myšlení, jež musí také hlavně být procesem očišťování našich slov? Jak bychom mohli otevřít svět a nejprve sebe sama Slovu, aniž bychom vstoupili do Božího mlčení, z něhož Jeho Slovo pochází? Pro očištění našich slov, a tedy pro očištění slov světa, potřebujeme ono mlčení, které se stává kontemplací a díky němuž můžeme vstupovat do Božího mlčení a tak dojít až tam, kde se rodí Slovo, vykupitelské Slovo.

Sv. Tomáš Akvinský a na něj navazující dlouhá tradice říká, že Bůh není v teologii objektem, o němž mluvíme, tak jak to bývá běžně chápáno. Ve skutečnosti tedy Bůh není objektem, nýbrž subjektem teologie. Ten, kdo k nám v teologii promlouvá, mluvící subjekt, by měl být sám Bůh; naše mluvení a myšlení by mělo sloužit pouze k tomu, aby je bylo možno poslouchat, aby mohlo najít místo ve světě, mluvení o Bohu, Boží Slovo. A tak se znovu nacházíme na této cestě, kde se máme zříci svých slov, na cestě očištění, které by z našich slov učinilo pouze nástroj, jehož prostřednictvím může mluvit Bůh, aby Bůh skutečně nebyl objektem, nýbrž subjektem teologie.

V této souvislosti jsem si vzpomněl na úžasné slovo z prvního listu sv. Petra, v 1. kapitole, 22. verši, jenž latinsky zní ?castificantes animas nostras in obedientia veritatis?. Poslušnost vůči pravdě by měla ?očišťovat? naši duši, a tak vést ke správnému slovu a ke správné činnosti. Jinými slovy, mluvit s vidinou potlesku, mluvit podle toho, co chtějí lidé slyšet, mluvit podle diktátu veřejného mínění je považováno za prostituci slova a duše; čistota znamená nepodřizovat se těmto kritériím, nehledat potlesk, ale hledat poslušnost pravdě.

A myslím, že toto je základní ctnost teologa, tato kázeň v poslušnosti pravdě, ač tvrdá, která z nás dělá spolupracovníky pravdy, ústa pravdy, protože to nejsme my, kdo mluví v této řece dnešních slov, ale díky tomu, že jsme skutečně očištěni a ?protříbeni? poslušností pravdě, pravda mluví v nás. Tak můžeme být skutečně nositeli pravdy.

To mi připomíná sv. Ignáce z Antiochie a jeho krásná slova: ?Kdo pochopil slova Páně, chápe jeho mlčení, protože Pán se poznává v jeho mlčení?. Rozbor Ježíšových slov jde až do určitého bodu, ale zůstává v našem myšlení. Pouze když dospějeme do onoho mlčení Pána, do jeho bytí s Otcem, z něhož pocházejí slova, můžeme skutečně začít chápat hloubku těchto slov. Ježíšova slova se zrodila v jeho mlčení na hoře, jak říká Písmo, v jeho bytí s Otcem. A z tohoto mlčení ve společenství s Otcem, z ponoření se do Otce se rodí slova, a pouze když dospějeme do tohoto bodu a vycházejíce z tohoto bodu, dospějeme k hloubce Slova a můžeme být jeho autentickými vykladateli. Svým mluvením nás Pán vybízí k tomu, abychom s Ním vystoupili na horu do jeho mlčení, a tak se znovu naučili pravému smyslu slov.

Tímto jsme dospěli ke dvěma dnešním čtením. Job křičel k Bohu, dokonce tváří v tvář zřejmé nespravedlnosti, s jakou s ním Bůh jednal, s Bohem zápasil. Nyní se má poměřovat s velikostí Boha a chápe, že před Jeho pravou velikostí je všechno naše mluvení pouze ubohost a ani zdaleka nedosahuje velikosti Jeho bytí, a tak říká: ?Dvakrát jsem mluvil, nebudu pokračovat.? Mlčím před velikostí Boha, protože naše slova se stávají příliš malými. V této souvislosti jsem si vzpomněl na poslední týdny života sv. Tomáše. V tom období už nic nenapsal, už nemluvil a jeho přátelé se ho ptali: Mistře, proč nemluvíš, proč nepíšeš? A on odpovídá. ?Před tím, co jsem viděl nyní, všechna má slova se mi zdají jako sláma?. Velký znalec sv. Tomáše, P. Torel, nám říká, abychom si tato slova nevykládali špatně. Sláma není nějaké nic, sláma přináší zrní a to je její velká hodnota, přináší zrní, a proto i ?sláma slov? zůstává platnou nositelkou zrna. Avšak tak bychom i my zrelativizovali naši práci, ale zároveň ji také zhodnotili. Je to výzva, aby způsob naší práce, naše sláma, opravdu obsahovala zrno Božího slova.

Evangelium končí slovy: Kdo naslouchá vám, naslouchá mně. Jaké napomenutí, jaké zpytování svědomí vyplývá z těchto slov! Je pravda, že ten, kdo naslouchá mně, naslouchá skutečně i Pánu? Prosme o to a pracujme na tom, aby bylo stále pravdivějším, že ten, kdo naslouchá nám, naslouchá Kristu. Amen!

Přeložil P. Josef Koláček, SJ

Další články z podrubriky Homilie

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
28.2.11 Zemřel mons. Oto Mádr
14.9.10 Arcib. Migliore: Teologické myšlení, zkušenost Boha a svědectví nelze oddělovat
17.1.09 Zemřel teolog Olivier Clément
2.10.06 Mezinárodní teologická komise zasedá ve Vatikánu
1.12.05 Teologie není soukromý podnik teologaHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2019 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Záznam aktuálního pořadu

Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Synoda: Kněží odcházejí radši do USA než do džungle

Vatikán nestojí před finančním krachem

Růže v zimě – nový film o Edith Steinové

Oznámeno datum blahořečení kardinála Stefana Wyszyńského

Účastníci panamazonské synody obnovili Pakt z katakomb

Biskupové: Nová potratová norma v Severním Irsku je antidemokratická

Dárce a jeho čtrnáct autistických dětí

Vychází knižní výbor papežových textů o modlitbě

Svatý otec k Mezinárodní křesťanské námořní asociaci

Papež: Svědek Ježíšův není nikdy věřitelem, nýbrž dlužníkem

Pouze v Kristu je spása každého člověka i národa

Prefekt kongregace pro nauku víry k otázkám diskutovaným na synodě

 Nově na webu
Svatý otec: Ukázat životem, ba slovem, že Bůh miluje všechny

Publicistika: Naplňovat proroctví

Publicistika: Modlitba je dechem nového života

Rozhovory: Sýrie zůstává kolbištěm mezinárodních zájmů

Homilie: „Opovržený, opuštěný od lidí“ (Iz  52,2-3)

Archiv zpráv říjen 19
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Starší zprávy >

Náš tip

Mystikou společného „my“ překonáme osvícenskou logiku

Lidské bratrství

Nemůžeme si dovolit uprostřed soužení ztrácet víru