VaticanNews.va

   16. 2. 2019

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.5401
Poslechem z webových stránek.3452
Četbou textů na webových stránkách.5397
Poslechem i četbou.3250


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Alžírský spisovatel: Neidealizujte si islám

Úděsná norma a zrušení výhrady svědomí

Ke změně kvality liturgie nepostačuje změna liturgických knih


Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů Návštěva papeže v České republice NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

  

13.3.2007 

"Eucharistická slavnost je největším církevním úkonem adorace"

Vatikán. ?Sacramentum Caritatis? ? ?Svátost Lásky? - tak zní titul posynodální exhortace Benedikta XVI., která byla dnes prezentována v tiskovém středisku Svatého Stolce generálním sekretářem biskupského synodu arcibiskupem Nikolou Eterovičem a generálním relátorem 11.biskupského synodu, benátským patriarchou kard. Angelo Scolou.

Jako každá posynodální exhortace, zdůraznil arcibiskup Eterovič je i tato plodem biskupského synodu, který se konal od 2. do 23.října roku 2005 za účasti Benedikta XVI. ve Vatikánu a zabýval se svátostí eucharistie. Nový papežský dokument se řadí mezi velké magisteriální texty o svátosti eucharistie, na niž v závěru svého pontifikátu položil důraz papež Jan Pavel II. svou encyklikou Ecclesia de eucharistia z roku 2003 a apoštolským listem Mane nobiscum Domine z roku 2004, kterým byl vyhlášen Rok eucharistie. Právě předchůdce Benedikta XVI. to byl, kdo svolal generální zasedání biskupského synodu o eucharistii, ale sám se ho už nezúčastnil. Text nové apoštolské exhortace odráží nejen obsah dokumentů (Lineamenta, Instrumentum laboris, Relationes, ante et post Disceptationem), vypracovaných biskupským synodem včetně 50 výpovědí (propositiones), které byly přijaty pracovními skupinkami synodu a pak plenárně schváleny, ale objevují se v něm také improvizované výpovědi jednotlivých synodálních otců, které zazněly během generálního zasedání biskupského synodu poprvé a to na výslovné přání Benedikta XVI.

Posynodální exhortace má v knižním vydání malého formátu 140 stran. Benedikt XVI. připomíná v jejím úvodu, že ?má v úmyslu touto exhortací navázat na svou encykliku Deus caritas est? a sám pak také nastiňuje její účel. Ten ? píše Svatý otec - spočívá ?- podle doporučení synodálních otců - v novém prohloubení vztahu křesťanského lidu k eucharistickému Tajemství, liturgického úkonu a nového duchovního kultu, odvozeného z Eucharistie jako Svátosti Lásky.? Tomuto účelu pak také odpovídá rozdělení textu na tři části nazvané: Eucharistie jako tajemství víry, Eucharistie jako tajemství slavení a Eucharistie jako tajemství života.

Kard. Scola řekl při prezentaci ve vatikánském tiskovém středisku, že apoštolská exhortace představuje zralý plod ušlé cesty, ale zároveň si klade za cíl otevřít ji novými prohloubeními. Směřuje totiž ? píše v úvodu Benedikt XVI. ?k vyjádření zásadních linií snahy probudit v Církvi nový impuls a eucharistickou horlivost?. Sacramentum caritatis je výrazem nejen hluboké teologické reflexe různých aspektů eucharistie, ale obsahuje také ? řekl kard. Scola ? nejméně 50 konkrétních praktických směrnic liturgicko-pastorální povahy. Jako projev inovace označil kard Scola tvrzení o ?centralitě liturgického úkonu v životě Církve. Toto tvrzení je vlastním jádrem celé apoštolské exhortace.?

?Hned na začátku druhé části dokumentu Benedikt XVI. připomíná, že ?je nezbytné žít Eucharistii jako tajemství autenticky slavené víry v jasném uvědomění si toho, že ?intelectus fidei porozumění víry je v neustálém a původním vztahu k liturgickému úkonu Církve. Teologická reflexe v této oblasti nemůže nikdy odhlížet od svátostného řádu ustanoveného Kristem. A liturgický úkon zase nikdy nemůže být pojat všeobecně bez ohledu na tajemství víry?(n.34).?

?Učení Benedikta XVI. o nerozdělitelné jednotě vyznávané víry, liturgického úkonu a nového duchovního kultu je rozvinutím konstituce o liturgii 2.vatikánského koncilu Sacrosanctum koncilium: ?každé slavení liturgie je činnost vynikajícím způsobem posvátná: je to dílo Krista kněze a jeho těla, církve. Z hlediska účinnosti se jí žádná činnost církve titulem ani stupněm nevyrovná?(č.7). Nauka Benedikta XVI. je paradigmatem přijetí koncilních textů v duchu oné hermeneutiky kontinuity, na niž Svatý otec výslovně poukázal jako na nezbytný klíč k porozumění a přijetí 2.vatikánského koncilu.?

V této souvislosti ? byť spíše na okraj ? pozornému čtenáři papežova textu jistě neujde zmínka o doporučeném užívání latinského jazyka v eucharistické bohoslužbě, jak ji najdeme právě ve výše zmíněném dokumentu 2.vatikánského koncilu (č.36,54), spolu s požadavkem, aby ?budoucí kněží byli již od semináře připraveni chápat a celebrovat mši sv. latinsky, jakož i zpívat gregoriánský chorál?.

Za další, zvláště inovační důraz označil kard. Scola také papežovo tvrzení o závislosti aktivní účasti věřících na správném slavení. Benedikt XVI. píše, že ?správné slavení ars celebrandi je podmínkou aktivní účasti actuosa participatio. Správné slavení pramení z věrné poslušnosti liturgickým normám v jejich úplnosti, poněvadž právě tento způsob slavení zajišťuje již dva tisíce let život víry všem věřícím, kteří jsou povoláni žít toto slavení jako Boží lid, královské kněžstvo a svatý národ (1 Petr 2,4-5.9)?.

Jako další z mnoha přínosů teologicko-liturgické reflexe apoštolské exhortace je vysvětlení niterné souvislosti, která existuje mezi eucharistickou adorací a eucharistickým slavením. Benedikt XVI. poukazuje na to, že ?eucharistická adorace není samozřejmým rozvinutím eucharistické slavnosti, protože eucharistická slavnost sama je tím největším církevním aktem adorace? (č.66).

Benedikt XVI. ve své exhortaci také ohlašuje publikaci Eucharistického kompendia, jehož vydání si přáli synodální otcové, za účelem správného chápání, slavení a adorace Nejsvětější Svátosti. Český překlad apoštolské exhortace Benedikta XVI., která nese podpis ze dne 22.února, tedy svátku Stolce sv.Petra., bude publikován na internetových stránkách Vatikánského rozhlasu.(mig)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
24.4.07 Sacramentum caritatis - 2.díl, první část
24.4.07 Sacramentum caritatis - 2.díl, druhá část
24.4.07 Sacramentum caritatis - 1.díl, první část
24.4.07 Sacramentum caritatis - 3.díl
24.4.07 Sacramentum caritatis - 1.díl, druhá částHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2019 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Záznam aktuálního pořadu

Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Svatý stolec zbavil duchovenského stavu bývalého kardinála McCarricka

Strach z cizího je pochopitelný, jistotou je pouze Pán

Francouzští biskupové brání rodinu: matka a otec, nikoli rodič

Newmanova kanonizace už nevzbuzuje nevoli anglikánů

Ke změně kvality liturgie nepostačuje změna liturgických knih

Papež: Boj proti hladu nesmí být jenom slogan

Novým komořím Svaté církve římské je kardinál Kevin Farrell

Úděsná norma a zrušení výhrady svědomí

Papež: V dialogu s Bohem není prostor na individualismus

Bl. John Henry Newman bude svatořečen

Papež se setkal s prezidentem Microsoftu

Papež navštíví Mezinárodní fond pro rozvoj zemědělství

 Nově na webu
Svatý otec: Osvobozeni od strachu

Publicistika: Milost sbratřuje i ateisty

Publicistika: Spojené státy americké mění přístup k potratům

Rozhovory: Obviňují mne, že se nechávám používat od muslimů, ale i od novinářů

Homilie: Na kříži se Bůh zjevil jako agapé

Archiv zpráv únor 19
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Starší zprávy >

Náš tip

Lidské bratrství

Nemůžeme si dovolit uprostřed soužení ztrácet víru

O teologii manželství