VaticanNews.va

   11. 11. 2019

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.6215
Poslechem z webových stránek.3842
Četbou textů na webových stránkách.6190
Poslechem i četbou.3644


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Všichni hřešíme odmítáním toho, co zdarma nabízí Bůh

Neexistuje lidské srdce, ve kterém se Kristus nechce a nemůže znovu zrodit

Sledování pouze lidské logiky vede k zoufalství, řekl papež jezuitům


Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů Návštěva papeže v České republice NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Generální audience 

4.7.2007 

Sv.Basil (1)

Benedikt XVI. na generální audienci, aula Pavla VI.

Česká sekce RV

Drazí bratři a sestry,
Dnes chceme meditovat o jednom z velkém biskupovi Církve ze IV.století, svatém Basilovi, kterého byzantské liturgické texty nazývají ?lumen Církve?, ke kterému s obdivem vzhlíží Církev Východu i Západu kvůli svatosti života, vytříbenému učení a kvůli harmonické syntéze spekulativních i praktických talentů. Sv.Basil se narodil roku 330 v rodině světců, ?pravé domácí Církvi?, žijící v klimatu hluboké víry. Dokončil svá studia u těch nejlepších učitelů Athén a Konstantinopole. Světské úspěchy jej však nenaplnily a naopak zaznamenává, že ztratil mnoho času zbytečnostmi, když v jednom svém spise píše: ?Jednoho dne, jako bych se probudil z hlubokého spánku, obrátil jsem se k podivuhodnému světlu pravdy evangelia? a plakal nad svým ubohým životem? (srov. Ep. 223: PG 32,824a). Přitáhl jej Kristus, na kterého začal hledět a jenom Jemu naslouchat (srov. Moralia 80,1:PG 31,860bc). Pevně se rozhodl, že se bude věnovat mnišskému životu v modlitbě, v meditaci Písma svatého a spisů církevních Otců a charitativním skutkům (srov. Epp. 2 a 22) a následovat tak také příklad své sestry, svaté Makriny, která již žila mnišským asketismem. Potom přijal kněžské svěcení a nakonec se roku 370 stal biskupem Césareje Kapadocké v dnešním Turecku.

Svými kázáními a spisy vyvíjel intenzivní činnost pastorační, teologickou i literární. Svou vyváženou moudrostí dovedl spojovat službu duším, oddanost modlitbě a meditaci v samotě. S využitím své osobní zkušenosti prosadil založení mnohých ?bratrstev? či společenství Bohu zasvěcených křesťanů, která často navštěvoval (srov. Řehoř Naziánský, Oratio 43,29 in laudem Basilii: PG 36,536b). Mluveným i psaným slovem, z nichž se nám mnohá zachovala (srov. Regulae brevis tractatae, Proemio: PG 31,1080ab), je povzbuzoval k životu a pokroku v dokonalosti. Z jeho děl čerpali také různí zakladatelé starověkého mnišství. Je mezi nimi také svatý Benedikt, který Basila pokládal za svého učitele (srov. Regula 73,5). Sv.Basil vytvořil velice specifický druh mnišství, které žilo nikoli v uzavřenosti, nýbrž otevřenosti vůči společenství místní Církve. Jeho mniši byli pevnou součástí místní Církve a byli jejími animátory, kteří předcházeli ostatní věřící v následování Krista a své přilnutí k Němu ? lásku ke Kristu ? projevovali nejen vírou, ale zejména skutky lásky. Tito mniši, kteří měli školy a nemocnice, sloužili chudým a ukazovali tak integrálnost křesťanského života v jeho plnosti. Svatý otec Jan Pavel II. o mnišství napsal: ?Mnozí mají za to, že ona hlavní struktura života Církve, kterou je mnišství, byla založena pro všechna staletí především svatým Basilem; anebo by přinejmenším ve své vlastní podstatě nebyla definována bez jeho rozhodujícího přínosu? (Apošt.list Patres Ecclesiae 2).

Jako biskup a pastýř své rozsáhlé diecéze se Basil neustále trápil obtížnými materiálními podmínkami, ve kterých věřící žili; rozhodně pojmenovával zla; a nasazoval se ve prospěch těch nejchudších a na okraj vytlačovaných; často také zasahoval u vládců, aby ulehčil utrpení obyvatelstva, zejména ve stavu krajní nouze; bděl nad svobodou Církve, a dovedl také odporovat mocným, když se stavěl na obranu práva vyznávat pravou víru (srov. Řehoř Naziánský, Oratio 43,48-51 in laudem Basilii: PG 36,557c-561c). Bohu, který je láska a charita, Basil vydal platné svědectví vybudováním mnoha hospiců pro potřebné (srov. Basil, Ep. 94: PG 32,488bc), jakéhosi města milosrdenství, které bylo pojmenováno po něm: Basiliada (srov. Sozomeno, Historia Eccl. 6,34: PG 67,1397a), jež tak stojí u počátků všech moderních nemocničních či ústavních institucí.

Basil, který se jednak usilovně zabýval konáním charity, v níž se projevuje víra, tak z druhé strany také do středu svého života kladl liturgii. Basil byl moudrým ?liturgickým reformátorem? (srov. Řehoř Naziánský, Oratio 43,34 in laudem Basilii: PG 36,541c) a zanechal nám velkou eucharistickou modlitbu (či anaforu), která byla nazvána po něm, a dal zásadní podobu modlitbě a žaltáři: z jeho popudu si lid zamiloval a poznal Žalmy, s přicházel se je modlit také v noci (srov. Basil, In Psalmum 1,1-2: PG 29,212a-213c). A tak vidíme, jak liturgie, adorace ? ono být na modlitbách s Církví ? a charita jdou ruku v ruce a vzájemně se podmiňují.

Odvážně a horlivě se Basil dovedl postavit na odpor heretikům, kteří popírali, že Ježíš Kristus je Bůh stejně jako Otec (srov. Basil, Ep. 9,3: PG 32,272a; Ep. 52,1-3: PG 32,392b-396a; Adv.Eunomium 1,20: PG 29,556c) a stejně tak i proti těm, kteří neuznávali božství Ducha svatého, tvrdil, že také Duch je Bůh, a ?musí být spolu s Otcem i Synem počítán a oslavován? (srov. De Spiritu Sancto: SC 17bis, 348). Basil je proto jedním z velkých Otců, kteří formulovali nauku o Trojici: o jednotě jediného Boha. Právě proto, že je Láska, je Bohem ve třech Osobách, které tvoří tu nejhlubší jednotu, která existuje: božskou jednotu.

Ve své lásce ke Kristu a k Evangeliu se tento velký Kapadočan zasazoval také o odstranění rozdělení uvnitř Církve (srov. Epp. 70 a 243), když se přičiňoval o to, aby se všichni obrátili ke Kristu a jeho Slovu (srov. De iudicio 4: PG 31,660b-661a), sjednocující síle, kterou mají všichni věřící poslouchat (srov. ibid. 1-3: PG 31,6553a-656c).

A nakonec se Basil naprosto oddal věrné službě Církvi a mnohotvárnému vykonávání biskupské služby. Podle programu, který sám navrhnul, se stal ? jak čteme v jednom z jeho spisů ? ?apoštolem a služebníkem Krista, rozdělovatelem Božích tajemství, hlasatelem království, vzorem a pravidlem zbožnosti, okem těla Církve, pastýřem Kristových ovcí, slitovným lékařem, otcem a živitelem, spolupracovníkem Boha, Božím rolníkem, stavitelem chrámu Božího? (srov. Moralia 80,11?20: PG 31,864b-868b).

Toto je program, který tento svatý Biskup odevzdal a odevzdává hlasatelům Slova; program, který sám velkodušně uváděl do praxe. Roku 379 se ani ne 50 letý Basil, strávený námahami a askezí, navrátil k Bohu, ?do naděje života věčného, skrze Ježíše Krista, našeho Pána? (De Baptismo 1,2,9). Byl člověkem, který opravdu žil s pohledem upřeným ke Kristu, člověkem lásky k bližnímu. Basil, plný naděje a radosti víry, nám ukazuje jako být skutečně křesťany.

Přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Generální audience

 odeslat článek     vytisknout článek


Hlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2019 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Záznam aktuálního pořadu

Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Uznejme etické rozměry hospodářského života, vyzval papež světové byznysmeny

Papež: Oceán dobra nalézá v médiích prostor jen stěží

Blahoslavená María Emilia Riquelme – dar pro církev i pro chudé

Liturgie v bazilice S. Maria Maggiore zahájila českou národní pouť

Papež: Pokud žiju sám pro sebe, zasévám do svého srdce smrt

Cokoli vložené do základů církve namísto evangelia povede k jejímu zhroucení

Petrův nástupce: Umění dovoluje poznávat Boží skutečnost

Papež František předal Ratzingrovu cenu kanadskému filosofovi a africkému teologovi

Papež František: Neexistuje lidský trest bez horizontu

Římský biskup přijal vedení Armády spásy

Papež hovořil s litevským prezidentem o podpoře rodiny

Iniciativa „Společně pro Evropu“ slaví dvacet let

 Nově na webu
Svatý otec: Vzkříšení se zakládá na věrnosti Boha

Publicistika: O ztracené a nalezené navigaci

Publicistika: Modlitba je dechem nového života

Rozhovory: Jediná svízel jsou senzacechtiví spisovatelé,

Homilie: „Opovržený, opuštěný od lidí“ (Iz  52,2-3)

Archiv zpráv listopad 19
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Starší zprávy >

Náš tip

Mystikou společného „my“ překonáme osvícenskou logiku

Lidské bratrství

Nemůžeme si dovolit uprostřed soužení ztrácet víru