VaticanNews.va

   12. 7. 2020

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.7464
Poslechem z webových stránek.4694
Četbou textů na webových stránkách.7202
Poslechem i četbou.4380


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Ježíš není vzorem ustrašenců, ani pouhou obětí

Mozart – možná špatný zednář, leč dobrý katolík

Benedikt XVI. napsal list k pohřbu svého bratra Georga


Cirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Seriály

 O Kompendiu sociálního učení církve 

6.8.2007 

O Kompendiu sociálního učení církve, 3.část

Pavel Jajtner

Kapitola první: Plán Boží lásky pro lidstvo

Desatero přikázání Božích ustanovuje správnou životní náplň. Ukazují každému člověku nejbezpečnější cestu k existenci svobodné od otroctví hříchu. Představuje tak jedinečnou formu přirozeného zákona. Tato přikázání ?učí pravému lidství. Vyzdvihují základní povinnosti, a tedy nepřímo i základní práva, která tkví v přirozenosti lidské osoby?(viz KKC č.2070). Tato přikázání zakotvují všeobecně platnou lidskou morálku. Připomíná je také Ježíš v rozhovoru s bohatým mládencem v evangeliu (srov. Mt 19,18). Tato přikázání jsou tedy ?prvořadými pravidly života každé společnosti? (viz Veritatis splendor, č.97).

Z Desatera vyplývá závazek, který se týká nejen věrnosti jedinému pravému Bohu, ale také sociálních vztahů uvnitř společnosti. Tyto vzájemné vztahy jsou upravovány především tím, co bylo vyhlášeno jako právo chudého: ?Bude-li u tebe potřebný někdo z tvých bratří?, nebude tvé srdce zpupné a nezavřeš svou ruku před svým potřebným bratrem. Ochotně mu otvírej svou ruku a poskytni mu dostatečnou půjčku podle toho, kolik ve svém nedostatku potřebuje? (Dt 15,7?8). Tohle všechno platí také pro vztah k cizinci: ?Bude-li cizinec sídlit mezi vámi, bude-li přebývat ve vaší zemi, neutiskujte ho, ať je mezi vámi jako váš soukmenovec. Budete ho milovat jako sami sebe; neboť i vy jste byli cizinci v Egyptě. Já jsem Pán, váš Bůh? (Lv 19,33-34). Dar svobody a zaslíbené země, smlouva ze Sinaje a Desatero jsou tudíž základy, na nichž stála společnost "lidu smlouvy" a jež mají v dějinách spásy všeobecnou a trvalou platnost pro všechen "lid Boží", pro veškeré lidstvo.

Ve svobodném působení Boha Stvořitele nacházíme vyjádření samotného smyslu stvoření. Vyprávění o prvotním hříchu (srov. Gn 3,1-24) však také popisuje trvalé pokušení i situaci neuspořádanosti, v níž se lidstvo nachází po pádu prarodičů. Neposlušnost vůči Bohu znamená, že se člověk skrývá před milujícím pohledem Stvořitele a zároveň chce sám určovat svou vlastní existenci a jednání ve světě. Narušení společenství s Bohem působí narušení vnitřní jednoty lidské osoby, narušení společenství mezi mužem a ženou i narušení harmonického poměru mezi lidmi a ostatními tvory (viz Gaudium et spes, 13). V tomto prvotním narušení je také třeba spatřovat nejhlubší kořen všech forem zla, které ohrožují společenské vztahy mezi lidmi, všech situací, které v ekonomickém a politickém životě útočí na důstojnost lidské osoby, na spravedlnost a solidaritu.

Dobrotivost a milosrdenství, které jsou vlastní Božímu jednání a které jsou také klíčem k jeho výkladu, se stávají člověku tak blízké, že na sebe berou lidskou podobu v Ježíši Kristu, Slovu, jež bylo učiněno tělem. V Lukášově evangeliu Ježíš popisuje svou spasitelskou službu prostřednictvím Izaiášových slov: ?Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně? (Lk 4,18?19; srov. Iz 61,1-2).

V Ježíši se tedy naplňuje to, co bylo přislíbeno a co Izrael očekával, ale také v hlubším slova smyslu, neboť v něm se naplňuje rozhodující a dějinný Boží záměr s lidmi. On sám prohlašuje: ?Kdo viděl mne, viděl Otce? (Jan 14,9). Jinými slovy: Ježíš hmatatelným a definitivním způsobem zjevuje, kdo je Bůh a jak se chová k lidem.

Kristovo zjevení staví do nového světla totožnost, povolání a poslání osoby i lidského rodu: Každá osoba je Bohem stvořena, milována a spasena v Ježíši Kristu a naplňuje se tím, že vytváří vztahy lásky, spravedlnosti a solidarity s ostatními lidmi.

Lidské jednání, které je zaměřeno na podporu důstojnosti vlastní i důstojnosti ostatních lidí, na kvalitu podmínek jejich existence a na solidaritu mezi národy, je v souladu s Božím záměrem. Bůh nikdy nepřestává projevovat svou lásku a prozřetelnost vůči svým synům.

Společenské, ekonomické a politické struktury nemohou a nesmějí udělat z lidské osoby pouhý nástroj, neboť člověk má svobodu směřovat ke svému poslednímu cíli. Tímto cílem není "ráj na zemi", ale spása. Přesto, že pozemskou existenci je třeba chápat jako relativní a provizorní, ?neboť tento viditelný svět pomíjí? (1 Kor 7,31), představuje úsilí o zdokonalení lidské společnosti naléhavou otázku i v současné době.

Na tuto výzvu chce sociální nauka církve odpovídat takovým způsobem, jak to vyžadují znamení času. Církev chce ukazovat, že především ve vzájemné lásce mezi lidmi žijícími před tváří Boží spočívá nejmocnější nástroj zdokonalování jak člověka, tak i celé společnosti.

Vzájemná láska jako účast na nekonečné lásce Boží představuje pravý, dějinný a transcendentální, to jest přesažný, nemateriální a nadčasový cíl lidstva.Další články z podrubriky O Kompendiu sociálního učení církve

 odeslat článek     vytisknout článek


Hlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2020 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
František prosí svatého Benedikta o radost a naději

Hrdinské ctnosti patnáctiletého italského mladíka a další dekrety

Papež se modlí za nemocné kněze z buenoaireských chudinských čtvrtí

Bývalý prezident Evropské centrální banky se stává členem papežské akademie

Kardinál Pell: Svědectví z času vězení

Katedrála Notre Dame bude obnovena bez moderních dodatků

Rodina buduje církev, ale dnes potřebuje pomoc

Nejvyšší soud USA přiznal náboženským institucím právo na výhradu svědomí

Hledání Boží tváře je zárukou dobrého konce naší cesty

Benedikt XVI. napsal list k pohřbu svého bratra Georga

Virus modlitbu nezastaví - říká arcibiskup Pizzaballa

Druhá vlna epidemie nepřijde, neboť už víme, jak jí čelit

 Nově na webu
Svatý otec: Ježíš není vzorem ustrašenců, ani pouhou obětí

Publicistika: O globálním interdiktu

Publicistika: O mravnosti hry v šachy

Rozhovory: Kardinál Koch: Ekumena dnes potřebuje především vědět, kam chce dojít

Homilie: Přináším přísliby pokoje, nikoli trápení (Jer 29,11)

Archiv zpráv červenec 20
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Starší zprávy >

Náš tip

Hořkosti v kněžském životě

Žena je vrcholem tvorstva, z ní plyne spása

Miguel Ángel Fiorito S.I. - Mistr dialogu