VaticanNews.va

   18. 1. 2020

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.6437
Poslechem z webových stránek.3956
Četbou textů na webových stránkách.6356
Poslechem i četbou.3738


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Polemika o celibátu a II. Vatikánský koncil

Papež: Nebezpečím církve je planý moralismus

Papež František: Křest dítěte je projevem spravedlnosti vůči němu


Cirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů Návštěva papeže v České republice NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Generální audience 

21.11.2007 

Sv. Afraat Mudrc

Benedikt XVI. na gen.audienci, nám. sv.Petra

Česká sekce RV

Drazí bratři a sestry,
Chtěl bych vás dnes na naší exkurzi po světě církevních otců zavést do málo známé části světa víry. Na území, v nichž ještě nezávisle na řeckém myšlení rozkvétaly církve semitského jazyka. Tyto církve se rozvíjely během 4.století v Sýrii, od Svaté země k Libanonu až do Mezopotámie. Ve 4. století, které bylo obdobím formace na církevní i literární rovině, si tato společenství dokázala osvojit svébytné asketicko-mnišské rysy, které nebyly ovlivněny egyptským mnišstvím. Syrská společenství 4.století reprezentují semitský svět, z něhož vychází samotná Bible, a jsou výrazem křesťanství, jehož teologické formulace ještě nebyly ve styku s odlišnými kulturními proudy, a žila proto ve svých vlastních myšlenkových formách. V těchto církvích měly v rozvoji teologického a duchovního myšlení životně důležitou roli jak asketismus v rozmanitých formách poustevnického života (pouštní eremité, stylité), tak mnišství v různých podobách komunitního života.

Chtěl bych představit tento svět na velké postavě Afraata, známého také pod přídomkem ?Mudrc?, jedné z nejvýznamnějších a zároveň nejzáhadnějších osobností syrského křesťanství 4.století. Původem byl z kraje Ninive-Mossulu v dnešním Iráku a žil v první polovině 4.století. O jeho životě máme málo zpráv. Měl však úzké vztahy s asketicko-mnišským prostředím syrské církve, o níž nám zachoval zprávy ve svém díle a které věnoval část svých reflexí. Podle některých pramenů byl dokonce představeným kláštera a snad se stal biskupem. Napsal 23 promluv známých pod názvem Výklady či Promluvy, v nichž pojednává o různých tématech křesťanského života: o víře, lásce, půstu, pokoře, modlitbě, asketickém životě a také o vztahu mezi judaismem a křesťanstvím, mezi Starým a Novým zákonem. Píše jednoduchým stylem, pomocí krátkých věta a někdy kontrastních přirovnání. Nicméně dokáže vést důsledný a dobře artikulovaný výklad na různá předem daná témata.

Afraat pocházel z církevního společenství, které se nalézalo na pomezí judaismu a křesťanství. Bylo to společenství velmi úzce spojené s mateřskou církví v Jeruzalémě, a její biskupové bývali tradičně voleni mezi údajnými ?příbuznými? Jakuba, ?bratra Páně? (srov. Mk 6,3). Šlo tedy o osoby spojené pokrevně i vírou s Jeruzalémskou církví. Jazykem Afraata byla syrština, tedy semitský jazyk podobně jako hebrejština Starého zákona a aramejština, kterou mluvil Ježíš. Církevní společenství, do něhož Afraat patřil a v němž žil, bylo komunitou, která usilovala o věrnost židovsko-křesťanské tradici, za jejíž dceru se považovala. Udržovala proto těsné vztahy s hebrejským světem a jeho posvátnými Knihami. Afraat se příznačně označuje za ?učedníka Písma svatého? Starého a Nového zákona (Výklady 22,26), který považuje za jediný zdroj své inspirace a utíká se k němu tak hojně, že z něho činí střed své reflexe.

Ve svých Výkladech podává Afraat různé argumenty. Věrný syrské tradici, často prezentuje spásu uskutečněnou Kristem jako uzdravení a Krista samého jako lékaře. Naproti tomu hřích spatřuje jako ránu, která může být uzdravena jenom pokáním: ?Muž, který je zraněn v bitvě ? říká Afraat ? se nestydí svěřit se do rukou moudrému lékaři? A stejně tak, kdo je zraněn Satanem, nemusí se stydět uznat svou vinu, vzdálit se od ní a žádat lék pokání? (Výklady 7,3). Dalším důležitým aspektem Afraatova díla je jeho učení o modlitbě, a zejména o Kristu jako mistru modlitby. Křesťan se modlí a následuje Ježíšovo učení a příklad modlitby: ?Náš Spasitel učil takto se modlit, když říkal: ?Modli se ve skrytu k Tomu, který je skryt, ale vidí všechno? a dále ?Vejdi do své komůrky a modli se ke svému Otci, který je ve skrytosti, a Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí? (Mt 6,6). Náš Spasitel chce ukázat, že Bůh zná touhy i myšlenky srdce? (Výklady 4,10).

Podle Afraata je křesťanský život soustředěn v následování Krista, v nesení jeho jha a v jeho následování na cestě Evangelia. Jednou ze ctností, která ke Kristovu učedníku nejvíce patří, je pokora. Není to druhotný rys duchovního života křesťana. Přirozenost člověka je pokorná a Bůh ji povyšuje ke své slávě. Pokora, poznamenává Afraat, není záporná hodnota: ?Je-li kořen člověka zasazen v zemi, jeho plody vyrostou před Pánem na výsostech? (Výklady 9,14). Je-li křesťan pokorný v pozemských skutečnostech, v nichž žije, může navazovat vztah s Pánem: ?Pokorný je pokorným, ale jeho srdce vystupuje do výjimečných výšin. Oči jeho tváře vidí zemi a oči jeho mysli výšiny nezměrné? (Výklady 9,2).

Velmi pozitivní je pojetí, které má Afraat o člověku a jeho tělesné skutečnosti: lidské tělo je podle příkladu pokorného Krista povoláno ke kráse, radosti a světlu: ?Bůh se sklání k člověku, který miluje, a milovat pokoru a setrvávat ve stavu pokory je spravedlivé. Pokorní jsou prostí, trpěliví, milovaní, úplní, přímí, zkušení v dobrém, rozvážní, klidní, moudří, pokojní, mírumilovní, milosrdní, připravení k obrácení, dobromyslní, hlubocí, vyvážení, krásní a žádoucí? (Výklady 9,14). Afraat často představuje křesťanský život v jasných asketických a duchovních dimenzích: jeho základem je víra. Ta činí z člověka chrám, kde přebývá samotný Kristus. Víra tedy umožňuje upřímnou lásku, která se vyjadřuje láskou k Bohu a k bližnímu. Dalším důležitým Afraatovým aspektem je půst, který chápe v širokém smyslu slova. Mluví o půstu od pokrmu jako nezbytné praxi k tomu být láskyplný a čistý, půstu zdrženlivosti kvůli svatosti, půstu od prázdných a ohavných slov, půstu od hněvu, půstu od majetku kvůli službě, půstu od spánku kvůli bdění na modlitbě.

Drazí bratři a sestry, vraťme se ještě na závěr k nauce Afraata o modlitbě. Podle tohoto starověkého ?Mudrce? se modlitba uskutečňuje, když Kristus přebývá v srdci křesťana a vybízí jej k důslednému úsilí lásky k bližnímu. Píše:

?Dej útěchu zkroušeným, navštěvuj nemocné,
buď oporou chudých ? to je modlitba.
Modlitba je dobrá, a její skutky jsou dobré.
Modlitba je přijata, když dává útěchu bližnímu.
Modlitba je vyslyšena, když je v ní přítomno také odpuštění za urážky.
Modlitba je silná, když je plna moci Boží? (Výklady 4,14-16).

Afraat nás těmito slovy zve k modlitbě, která se má stát křesťanským životem, realizovaným životem, který je prostoupen vírou a otevřeností k Bohu a tím i láskou k bližnímu.

Přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Generální audience

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
15.1.20 Papež: Učiňme ze svých domovů bratrská večeřadla
15.1.20 O Skutcích apoštolů - »Pavel přijímal všechny, kdo k němu přicházeli«
8.1.20 Papež: Pokud se necháš uchvátit Pánem, sám budeš chtít rozdávat druhým.
8.1.20 O Skutcích apoštolů – »Nikdo z vás nepřijde o život«
18.12.19 Papež: Popřejme sluchu Bohu, který mluví mlčkyHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2020 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Záznam aktuálního pořadu

Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
To podstatné na životě je vztah k Bohu, kázal papež František

Papež: Pohostinnost je ekumenická ctnost

Prezident Konžské demokratické republiky navštívil papeže

Představena první Neděle Božího Slova

Íránci konvertují v domácích církvích

Střelná modlitba, která hýbe Božím soucitem

Mongolsko a Svatý stolec navázaly kulturní spolupráci

Open Doors: Každý osmý křesťan je pronásledovaný

Píseň písní provází židovsko katolický dialog

Belgický misionář zemřel při pravděpodobném pokusu o loupež

Papež: Učiňme ze svých domovů bratrská večeřadla

Papež jmenoval italskou právničku podsekretářkou pro vztahy se státy

 Nově na webu
Svatý otec: O Skutcích apoštolů - »Pavel přijímal všechny, kdo k němu přicházeli«

Publicistika: Vrátit se k duchovním pramenům

Publicistika: Příspěvek do diskuse o kněžském celibátu v synovské poslušnosti papeži

Rozhovory: Křesťanské kořeny jsou jasná věc

Homilie: „Opovržený, opuštěný od lidí“ (Iz  52,2-3)

Archiv zpráv leden 20
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Starší zprávy >

Náš tip

Žena je vrcholem tvorstva, z ní plyne spása

Miguel Ángel Fiorito S.I. - Mistr dialogu

Admirabile signum