VaticanNews.va

   16. 2. 2019

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.5400
Poslechem z webových stránek.3449
Četbou textů na webových stránkách.5397
Poslechem i četbou.3250


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Alžírský spisovatel: Neidealizujte si islám

Úděsná norma a zrušení výhrady svědomí

Ke změně kvality liturgie nepostačuje změna liturgických knih


Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů Návštěva papeže v České republice NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

 Cesty mimo Itálii 

14.9.2008 

Benedikt XVI. sloužil bohoslužbu ke 150. výročí Lurdských zjevení

Lurdy. Dnes na svátek Povýšení sv. Kříže slavil Benedikt XVI. eucharistickou bohoslužbu na prostranství naproti Lurdské jeskyni. V úvodu bohoslužby Svatého otce i všechny poutníky, kterých sem přišlo na 200 tisíc, přivítal mons. Jacques Perrier, biskup Tarbes a Lurd:

?Dominantou města Lurdy je už víc než tisíc let kamená pevnost. Ale pravou lurdskou pevností je stále čistý, stále svěží a stále průzračný pramen. Ten před 150 lety vytryskl v jeskyni Massabiel a nepřestává vyvěrat. Je znamením života a naděje.V tomto jubilejním roce přišlo do Lurd, stejně jako Vy, 10 miliónů poutníků ze všech zemí světa a hledaly tu smysl života a naděje.?

Evangelium zaznělo v šesti jazycích, Vyznání víry se zpívalo latinsky a přílmuvy byly čteny francouzsky, ababsky, portugalsky, tamilsky, polsky, čínsky a v jazyku moré, kterým se mluví například v Burkina Faso, v Ghaně nebo v Beninu.
Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby všichni lidé byli spaseni, zaznělo v Janově evangeliu. Benedikt XVI. hned v úvodu své homilie připomněl, že Kristovým křížem jsme spaseni:

?Nástroj popravy, který na Velký pátek vyjevil Boží soud nad světem, se stal pramenem života, odpuštení, milosrdenství, znamením smíření a pokoje. "Abychom byli uzdraveni, hledíme na ukřižovaného Krista!? říkal svatý Augustin. Pohledem na Ukřižovaného se klaníme Tomu, který přišel, aby na sebe vzal hřích světa a daroval nám věčný život. A církev nás vybízí, abychom hrdě pozvedali tento slavný kříž, aby svět mohl vidět, kam až sahá láska Ukřižovaného k lidem.?

Na Ježíšův kříž ukazuje také jeho matka. Při prvním zjevení zahájila Bernadeta na Mariin pokyn toto setkání znamením kříže.

?Ve své katechezi "krásná Paní" zjevuje Bernadetě svoje jméno: "Já jsem Neposkvrněné Početí". Maria jí tak zjevuje mimořádnou milost, kterou dostala od Boha, totiž že byla počata bez hříchu, protože "shlédl na svou nepatrnou služebnici" (Lk 1,48). Maria je ženou naší země, která se cele oddala Bohu a dostala od Něho privilegium dát lidský život jeho věčnému Synu. "Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova" (Lk 1,38). Ona je proměněnou krásou, obrazem nového lidstva. Marie se tak představuje jako zcela závislá na Bohu, ale ve skutečnosti vyjadřuje postoj naprosté svobody, založené na plném uznání své pravé důstojnosti. Toto privilegium se týká také nás, protože nám vyjevuje naši důstojnost mužů i žen, poznamenaných sice hříchem, ale spasených v naději, která nám umožňuje obstát v našem každodenním životě. Je to cesta, kterou Maria otevírá také člověku. Oddat se naprosto Bohu znamená nalézt cestu pravé svobody. Neboť obrácením se k Bohu se člověk stává sám sebou. Opět nalézá své původní povolání osoby stvořené k jeho obrazu a podobě.?

Hlavním posláním Lurdské svatyně je být místem setkání s Bohem v modlitbě, místem služby bratřím, zejména pohostinností k nemocným, chudým a všem trpícím lidem. Maria tu k nám přichází jako matka. Papež připomíná, že intenzivní, pokorná, důvěryplná a vytrvalá modlitba je pro křesťanský život neodmyslitelná.

?Nechat se pohltit činností vede k nebezpečí, že modlitba ztratí svou křesťanskou specifičnost a svou pravou účinnost. Modlitba růžence, tak drahá Bernadetě a lurdským poutníkům, v sobě soustřeďuje hloubku evangelního poselství. Uvádí nás do kontemplace Kristovy tváře. V této modlitbě pokorných můžeme načerpat hojné milosti.?

Důležitou skutečností je také přítomnost mladých lidí v Lurdech. Ti se tam dnes shromáždili kolem kříže Světového dne mládeže. Benedikt XVI. je vyzval, aby se nenechali odradit těžkostmi. Za příklad jim dal práve Marii, která se sice při andělově zvěstování ulekla. Nicméně bez váhání řekla "ano":

?Díky jejímu "ano" vstoupila do světa spása a změnila tak dějiny lidstva. Vy, drazí mladí přátelé, také nemějte strach říci "ano" na Pánovo volání, zve-li vás, abyste Ho následovali. Odpovězte Pánu velkoryse! Jedině On může uspokojit nejhlubší touhy vašeho srdce. Mnozí z vás přicházíte do Lurd pozorně a velkoryse sloužit nemocným nebo jiným poutníkům a kráčíte tak ve stopách Krista služebníka. Služba poskytovaná bratřím a sestrám otevírá srdce a dává ochotu. Kéž je vaší důvěrnicí v tichu modlitby Maria, která uměla mluvit k Bernadetě s úctou a důvěrou. Kéž Maria pomůže těm, kteří jsou voláni k manželství, aby objevili krásu pravé a hluboké lásky, prožívané jako vzájemný a věrný dar! Těm z vás, které Pán volá, abyste Jej následovali v kněžském či řeholním povolání, bych chtěl znovu říci, že v naprostém darování vlastního života do služeb Bohu a lidem je celé štěstí. Kéž jsou rodiny a křesťanská společenství místem, v nichž se mohou rodit a zrát solidní povolání ke službě církvi a světu.?

V závěru své homilie Svatý otec vybídl přítomné, aby žili v nepřemožitelné naději a nedopřávali sluchu těm, kteří mají za to, že jsme vězni osudu.

Text celé homilie najdete ZDEDalší články z podrubriky Cesty mimo Itálii

(MaS)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
17.9.08 Mariino zjevení otevřelo privilegovaný prostor pro setkání s Boží láskou
16.9.08 Kard. Vingt-Trois: Benedikt XVI. přinesl církvi ve Francii nový dynamismus
16.9.08 O.Lombardi bilancuje cestu Benedikta XVI. do Francie
15.9.08 Doba příznivá pro návrat k Bohu
15.9.08 Hodinu loučení se světem určí BůhHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2019 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Záznam aktuálního pořadu

Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Svatý stolec zbavil duchovenského stavu bývalého kardinála McCarricka

Strach z cizího je pochopitelný, jistotou je pouze Pán

Francouzští biskupové brání rodinu: matka a otec, nikoli rodič

Newmanova kanonizace už nevzbuzuje nevoli anglikánů

Ke změně kvality liturgie nepostačuje změna liturgických knih

Papež: Boj proti hladu nesmí být jenom slogan

Novým komořím Svaté církve římské je kardinál Kevin Farrell

Úděsná norma a zrušení výhrady svědomí

Papež: V dialogu s Bohem není prostor na individualismus

Bl. John Henry Newman bude svatořečen

Papež se setkal s prezidentem Microsoftu

Papež navštíví Mezinárodní fond pro rozvoj zemědělství

 Nově na webu
Svatý otec: Osvobozeni od strachu

Publicistika: Milost sbratřuje i ateisty

Publicistika: Spojené státy americké mění přístup k potratům

Rozhovory: Obviňují mne, že se nechávám používat od muslimů, ale i od novinářů

Homilie: Na kříži se Bůh zjevil jako agapé

Archiv zpráv únor 19
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Starší zprávy >

Náš tip

Lidské bratrství

Nemůžeme si dovolit uprostřed soužení ztrácet víru

O teologii manželství