VaticanNews.va

   19. 2. 2020

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.6567
Poslechem z webových stránek.4031
Četbou textů na webových stránkách.6438
Poslechem i četbou.3786


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Nová exhortace: pasáže o duchovenstvu a roli ženy v Amazonii

Papež František k americkým biskupům: Když se mnou nesouhlasí, obviňují mne stejně jako vás

Mějme na srdci lidi, kteří nás doprovázejí životem


Cirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

 Cesty mimo Itálii 

22.3.2009 

Milion věřících na nedělní mši s Benediktem XVI.

Luanda. Nedělní program apoštolské cesty Benedikta XVI. kulminoval dopolední mší svatou na pláni Cimangola, odkud také papež pronesl pravidelnou polední promluvu před modlitbou Anděl Páně. Odpoledne pak Svatý otec navštívil misijní centrum na periferii Luandy, kde se setkal s organizacemi, které se zasazují za práva a důstojnost žen.

Eucharistická slavnost

Impozantní a na evropské poměry skutečná nevídaná účast statisíců věřících na setkáních s papežem, ať už během jednotlivých bohoslužeb nebo při pouhém průjezdu papamobilu ulicemi města, vyvrcholila nedělní bohoslužbou na pláni Cimangola, kde se ve třicetistupňovém vedru sešlo přibližně milion lidí.

Největší shromáždění věřících během návštěvy Benedikta XVI. vyzařovalo typicky africkou radost ze společenství víry. Tato radost však byla vystavena zkoušce v důsledku sobotní tragické nehody, ke které došlo několik hodin před odpoledním setkáním mládeže se Svatým otcem na stadionu v Luandě a kterou Angolské úřady zveřejnily až v sobotu pozdě večer. Mši svatou proto Svatý otec začal slovy:

?Milovaní bratři, chtěl bych do této eucharistie zahrnout zvláštní zádušní intenci za dva mladé lidi, kteří včera přišli o život na stadionu Dos Coqueiros. Svěřme je Ježíšovi, aby je přijal do svého království. Jejich rodičům a blízkým chci vyjádřit svou nejhlubší účast. Svěřme se nevyzpytatelnému plánu Boha.?

Benedikt XVI. přijel do Angoly, která se probouzí ze zlého snu 23 let trvající občanské války, která skončila roku 2002. První čtení této 4.postní neděle o návratu Izraelského lidu z Babylonského vyhnanství a obnově Jeruzalémského chrámu proto představovalo vhodné výchozí téma papežovy homilie. Poukázal v ní mimo jiné také na to, že ?pokud je opomíjeno slovo Páně a Boží zákon je vysmíván, pohrdán a tupen, nemůže být výsledkem nic jiného než zpustošení a nespravedlnost, ponížení lidské společnosti a zrada našeho povolání být syny a dcerami milosrdného Otce, bratry a sestrami jeho milovaného Syna?. Benedikt XVI. dále zdůraznil, že ?pravé smíření může být pouze plodem obrácení, změny srdce a nového způsoby myšlení? a že ?přišel do Afriky právě proto, aby hlásal poselství odpuštění a naděje a nového života v Kristu?.

?Drazí přátelé, toto je poselství, které papež přináší vám i vašim dětem. Duch Svatý vás vybavil mocí, abyste se stali tvůrci lepšího zítřka své milované země. Ve křtu vám byl dán Duch, abyste se stali posly Božího království, království pravdy a života, svatosti a milosti, spravedlnosti, lásky a pokoje (srov. Římský misál, preface ze svátku Krista Krále). V den svého křtu jste přijali Kristovo světlo. Buďte tomuto daru věrni v jistotě, že evangelium může potvrdit, očistit a povznést nejhlubší lidské hodnoty, přítomné ve vaší rodné kultuře a tradicích: soudržnost rodiny, hluboké náboženské cítění, radostné slavení daru života, úcta k moudrosti starších a k tužbám mladých. Buďte vděční za světlo Kristovo! Projevujte uznání vůči těm, kteří vám je přinesli: celým generacím misionářů, kteří přispěli a nadále přispívají k lidskému a duchovnímu rozvoji této země. Buďte vděční za svědectví tolika křesťanských rodičů a učitelů, katechetů, kněží, řeholníků a řeholnic, kteří obětovali svůj vlastní život, aby vám předali tento cenný poklad! A přijměte výzvu, před niž vás tento obrovský poklad staví. Uvědomte si, že církev v Angole i v celé Africe má za úkol být před světem znamením jednoty, k níž je celá lidská rodina povolána skrze víru v Krista Vykupitele.?

PLNÉ ZNĚNÍ HOMILIE Benedikta XVI. je ZDE

Po papežově homilii následovaly přímluvy a přinášení obětních darů, které se v Africe nemůže obejít bez tance. Nezaujatý pozorovatel se přitom nemohl cítit neobohacen nenucenou delikátností tohoto působivého výrazového prostředku víry, který je součástí té nejstarobylejší starozákonní liturgické tradice a který v Africe nalezl živnou půdu. Po skončení mše svaté pak Svatý otec pronesl pravidelnou polední promluvu před modlitbou Anděl Páně, kdy mimo jiné řekl:

?V této modlitbě Anděl Páně si připomínáme bezvýhradný Mariin souhlas s vůlí Boží. Poslušností víry této Panny přišel na svět Syn, aby nám přinesl odpuštění, spásu a život v hojnosti. Kristus se stal člověkem jako my ? kromě hříchu ? a seznámil nás s důstojností a hodnotou každého člena lidské rodiny. Zemřel pro naše hříchy, aby nás společně shromáždil v jedné rodině Boží. Naše modlitba dnes stoupá z Angoly, z Afriky a objímá celý svět. Muži a ženy všech částí světa, kteří jsou s námi v této modlitbě spojeni, obracejí své oči k Africe, k tomuto obrovskému kontinentu, jenž je plný naděje, ale zároveň velmi žízní po spravedlnosti, pokoji i zdravém a celkovém rozvoji, který by zajistil jeho lidu pokrok a pokoj. Svěřuji dnes vašim modlitbám přípravné práce druhého zvláštního zasedání biskupské synody, jež se bude konat koncem tohoto roku. Kéž se katolíci tohoto kontinentu, inspirovaní vírou v Boha a důvěrou k příslibům Krista, stávají stále více kvasem evangelní naděje pro všechny lidi dobré vůle, kteří milují Afriku, věnují se materiálnímu a duchovnímu pokroku svých dětí a šíření pokoje, prosperity, spravedlnosti a solidarity v zájmu obecného dobra.?

Řekl mimo jiné Benedikt XVI. před polední modlitbou Anděl Páně.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. před Angelus je ZDE

Návštěva misijního centra

Odpolední program návštěvy Svatého otce v Angole pokračoval návštěvou misijního kapucínského centra u kostela sv.Antonína na periferii Luandy. Centrum zahrnuje kostel, základní školu, kterou navštěvuje 2000 dětí, a zdravotnickou ambulanci, a ve výstavbě je škola druhého stupně. Zde se Benedikt XVI se setkal s představiteli katolických organizací, které se zasazují za práva a důstojnost žen. Jim svěřil Bůh počátky života, řekl Svatý otec na úvod ve svém zvláštním pozdravu ženám: ?V tento život vkládáte svou důvěru, neboť živý Bůh vložil svou důvěru do vás.?

? Písmo svaté vypráví, jak Bůh Stvořitel při pohledu na vykonané dílo viděl, že něco chybí: všechno by bylo dobré, jen kdyby člověk nebyl sám. Jak by samotný člověk mohl představovat obraz a podobu trojjediného Boha, který je společenstvím? ?Není dobré, že člověk je sám. Udělám mu pomoc, která by byla jeho protějškem? (Gn 2,18). Bůh se dal znovu do díla, aby člověku stvořil chybějící pomoc, přednostně ji obdaroval a zavedl tak řád lásky, který stvoření dosud postrádalo.

Jak víte, drazí bratři a sestry, tento řád lásky patří k vnitřnímu životu samotného Boha, k trojičnímu životu, v němž je Duch Svatý osobní hypostazí lásky. Jak napsal můj předchůdce Jan Pavel II., ?na základě věčného Božího plánu nalézá řád lásky ve stvořeném světě osob půdu pro své první zakořenění v ženě? (Mulieris dignitatem, 29). Při pohledu na okouzlující půvab, který z ženy vyzařuje jako projev její vnitřní, Bohem svěřené milosti, je mužovo srdce osvíceno a on se v ní shlíží: ?To je konečně kost z mých kostí a tělo z mého těla!? (Gn 2,23). Žena je druhým ?já? společného lidství. Je tedy třeba uznat, potvrdit a bránit stejnou důstojnost muže i ženy. Oba dva jsou osobami, jež se zcela jedinečným způsobem liší od každé jiné živé bytosti ve světě.

Oba jsou povoláni, aby žili v hlubokém společenství skrze vzájemné uznání a darování se jeden druhému a aby společně pracovali pro obecné dobro podle vzájemně se doplňujících charakteristik mužství a ženství. Kdo by dnes neviděl potřebu poskytnout více prostoru ?pohnutkám srdce?? V současném technikou ovládaném světě lze cítit, jak jsou ženské vlastnosti nezbytné k tomu, aby lidé mohli žít a neztratit své lidství docela. Stačí pomyslet na oblasti postižené chudobou nebo zpustošené válkou, na množství tragických situací, plynoucích z nucené i dobrovolné migrace. Jsou to skoro vždy ženy, kdo uchovávají lidskou důstojnost, brání rodinu a chrání kulturní a náboženské hodnoty.

Drahé rodiny, zajisté jste si všimly, že lásku a pravý smysl života nemůže svým dětem žádný manželský pár poskytnout jen sám a pouze z vlastních sil. Aby totiž bylo možné někomu říci: ?Tvůj život je dobrý, i když neznáš svou budoucnost,? je zapotřebí autority a věrohodnosti vyšší než jakou mohou poskytnout samotní rodiče. Křesťané vědí, že tato nejvyšší autorita byla udělena oné nejširší rodině, kterou Bůh prostřednictvím svého Syna Ježíše Krista a darem Ducha Svatého vytvořil v lidských dějinách, to je církvi. Zde vidíme působení oné věčné a nezničitelné lásky, která zaručuje životu každého z nás trvalý smysl, třebaže neznáme budoucnost. Z tohoto důvodu probíhá budování každé křesťanské rodiny v rámci této větší rodiny církve. Ta ji podporuje, vine k svému srdci a zaručuje, že nyní i v budoucnu na ní bude spočívat souhlas Stvořitele.

PLNÉ ZNĚNÍ promluvy Benedikta XVI. k ženám je ZDE

To byly výňatky z promluvy Benedikta XVI. v misijním kapucínském centru sv. Antonína na periferii Luandy.
V pondělí dopoledne se papež vrací do Říma.

Další články z podrubriky Cesty mimo Itálii

(mig)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
25.3.09 Afričtí studenti v Římě přijdou v neděli podpořit Papeže
25.3.09 Biskupové Kamerunu děkují papeži
23.3.09 Vzájemně se přijímat jako děti jediného nebeského Otce
23.3.09 Oboustranná spokojenost
23.3.09 Benedikt XVI. se s novináři podělil o dojmy z návštěvy v AfriceHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2020 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Záznam aktuálního pořadu

Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Papež: Tichost spojuje, hněv rozděluje

Pokračuje vyšetřování finančních a realitních investic státního sekretariátu

Rada kardinálů se věnovala podrobné kontrole nové apoštolské konstituce

Američtí skauti vyhlásili bankrot kvůli pedofilním deliktům

Nezapomínat, že milost je zdarma

Papežské poselství k jubilejnímu roku v Kostarice

Aleppský arcibiskup: Křesťanů ubývá, ale kostely jsou stále plné

Sixtinská kaple se představila ve své dávné nádheře

Kardinál Bo vybízí ke zrušení zákazu volebního hlasování pro duchovní

Turínské plátno poprvé přezkoumal plastický chirurg

Papež, jak jsem ho poznal – nová kniha italského vatikanisty

Papež posílá budoucí diplomaty na rok do misií

 Nově na webu
Svatý otec: O blahoslavenstvích – Blahoslavení tiší

Publicistika: O osvobozující milosti

Publicistika: Příspěvek do diskuse o kněžském celibátu v synovské poslušnosti papeži

Rozhovory: Papež vybízí k rozhořčení - nesmíme si zvykat na zlo

Homilie: „Opovržený, opuštěný od lidí“ (Iz  52,2-3)

Archiv zpráv únor 20
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

Starší zprávy >

Náš tip

Žena je vrcholem tvorstva, z ní plyne spása

Miguel Ángel Fiorito S.I. - Mistr dialogu

Admirabile signum