Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   24. 5. 2024

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Homilie

  

12.8.2011 

Psíci aneb ztracený poklad

Richard Čemus

Liturgické texty této neděle jsou tvrdý oříšek. Kdo by se nepozastavil nad slovy evangelia, ve kterých Ježíš nazývá kananejskou ženu psíkem jenom proto, že nepatří k vyvolenému národu. Člověka napadá nedávná diskuse o tom, zemřel-li Kristus „pro všechny“, či „pro mnohé“. Není myslitelné, že by Spasitel světa nějakého člověka ze své oběti vyloučil. Už ve 4. st. před Kristem Izaiáš přichází s neslýchanou zvěstí: budou-li žít v souladu se Zákonem mohou i cizinci se stát příslušníky Božího lidu. Tak praví Hospodin: „Šetřte práva a jednejte podle spravedlnosti, neboť se již blíží má spása, již se ukáže má spravedlnost. Cizince, kteří lnou k Hospodinu tím, že mu slouží a milují jeho jméno, že jsou jeho služebníky, a všechny, kteří zachovávají sobotu bez znesvěcení a lpí na mé smlouvě, ty přivedu na svou svatou horu a dám jim radost ve svém domě modlitby.“ (Iz 56,1.6n)

U apoštola Pavla se otázka staví opačně. Proč vyvolený národ nepřijal spásu skrze Krista, zatímco cizinci ano? Odpověď nachází v Prozřetelnosti Boží: nepřijetím Krista vlastními se evangelium dostalo k cizím. Touto oklikou se ale ve svůj čas dostane s ještě větší slávou zpět k vyvolenému národu. „To, že byli [Židé] vyloučeni, píše Pavel v listu Římanům, přineslo světu smíření s Bohem. Co teprve bude znamenat, až budou znova přijati? To bude úplné vzkříšení z mrtvých! Když totiž Bůh někomu něco daruje nebo když někoho povolá, je to neodvolatelné.“ (Řím 11,13-15.29-32)

Je-li Církev nový Izrael, můžeme vztáhnout řečená slova na současnou situaci. Podíváme-li se kolem sebe v „křesťanské“ Evropě, je to zoufalé. Pravidelná účast na bohoslužbách už neurčuje životní rytmus nových generací a sotva kdo hledá v Církvi orientaci pro svůj život. Zájem o svátost smíření místy natolik poklesl, že se při renovaci odstraňují zpovědnice z kostelů. Znám dokonce farnost, kde se nejednalo o zastarale vypadající zpovědnici, ale moderní zpovědní místnost, vhodnou pro rozhovory a duchovní doprovázení. A i ta vzala za své.

Ironie je v tom, že téměř současně v témže městě noviny informovaly o otevření tzv. psycho-kinesiologické poradny, kde se nabízí coaching a metody mentálního rozvoje, doprovázení v krizových životních situacích, když si člověk neví rady a ztrácí kontakt i s vlastní intuicí a nejniternějšími touhami. Nabízený coaching má uschopnit rozpoznat vlastní cíle a dosáhnout jich aktivováním nevyužitého potenciálu. Člověk tak prý překoná nežádoucí zajeté způsoby chování a přejde od pouhé reakce k aktivnímu uspořádání vlastního života.

Používaná metoda je tzv. technika mentálního pole (MFT) spojená s akupresurou. Spočívá na zkušenosti, že se člověk chybně zpracovanými vjemy může trvale zablokovat. Ťukáním prsty na určité tělesné zóny (obličej, šíje, hrudník) a opakováním klíčových pojmů, které vyplavou z podvědomí, se blokády a stres postupně odbourávají a dostaví se klid, nová naděje, energie a radost ze života.

Naskýtá se otázka, proč dnešní lidé toto všechno nehledají v Církvi? Ta tím nedisponuje, anebo to nedokáže pouze poskytnout? Fakt je, že zatímco se kostely vylidňují, drahé terapeutické ordinace o klienty nouzi nemají. Možná je ale tato krize nutná, abychom oklikou došli např. k chápání smyslu obrazu v našich chrámech znázorňujícího sv. Jeronýma, jak se bije kamenem na obnaženou hruď, nebo abychom znovu objevili smysl gesta trojitého úderu na prsa doprovázeného klíčovým pojmem „Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa!“ na začátku mše sv. Rovněž pak porozumíme, proč sv. František z Assisi se modlíval klepaje si na srdce, podobně jako to činili staří hesychasté, východní mniši, hledači vnitřního pokoje (hesychia).

Kdo četl Apoftegmata,rčení a příběhy ze života pouštních Otců, je udiven, jakými mentálními schopnostmi disponovali. Měli takovou duchovní jasnozřivost, že dokázali číst myšlenky, vidět na dálku a předvídat budoucnost. Nepovažovali to však vůbec za nic mimořádného, ale za přirozené vlohy každé křesťanské duše, která je v milosti Boží. Poustevníci utíkali od lidí do samoty. A toho, kdo se za nimi vydal, aby se stal jejich učedníkem, na poprvé většinou odmítali a vyčkávali, jestli to vzdá, anebo se znovu vrátí. V tomto světle lépe pochopíme Ježíšovo odmítnutí žadonící kananejské ženy, která zvolala: „Pane, pomoz mi!“ On jí však odpověděl: „Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“ Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají ze stolu jejich pánů.“ Nato jí řekl Ježíš: „Ženo, jak veliká je tvá víra! Ať se ti stane, jak si přeješ.“ (Mt 15,21-28)

Jak aktuální obraz naší doby! Není asi jiné cesty než duchovně natolik zchudnout, že budeme žadonit jako psíci o drobky ze stolu Božího království. Poklad Církve je třeba znovu objevit! Neplatí to jenom pro ty, kteří se Církvi vzdálili, ale rovněž pro ty, kteří tento poklad střeží. Nemáme za úkol dnešního člověka poučovat, kárat a vzbuzovat v něm pocit viny, nýbrž hledat nové cesty, jak jej k tomuto pokladu dovést a na této cestě jej trpělivě doprovázet.

Vstupní modlitba této neděle nás k tomu vybízí:

„Bože, tys připravil všem, kdo tě milují, dary větší, než jsme schopni si představit; vlej nám do srdce vroucí lásku, abychom tě milovali za všech okolností a nade všechno, a tak abychom dosáhli toho, že se na nás vyplní tvá zaslíbení převyšující všechny lidské tužby.“

 odeslat článek     vytisknout článek


Hlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2024 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv květen 24
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti