Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   6. 12. 2022

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Homilie 

13.12.2014 

Matka Boží nejen navštívila národy Ameriky, ale zůstala s nimi

Homilie papeže Františka na mši ze svátku P. Marie Guadaloupské, baz. sv. Petra

Česká sekce RV

„Ať chválí Hospodina všechny národy.
Bože buď milostiv a žehnej nám,
ukaž nám svou jasnou tvář.
Kéž se pozná na zemi, jak jednáš,
kéž poznají národy, jak zachraňuješ.
Nechť se lidé radují a jásají,
že soudíš národy spravedlivě...“ (Žl 66).

Modlitba, ve které Žalmista prosí o odpuštění a požehnání pro lidi a národy a zároveň se raduje a jásá, pomáhá vyjádřit duchovní smysl této slavnosti. Lidé a národy naší velké latinskoamerické vlasti si dnes vděčně a s radostí připomínají slavnost svojí patronky, Naší Paní z Guadaloupe, která je uctívána od Aljašky po Patagonii. Od archanděla Gabriela a svaté Alžběty až k nám stoupá naše synovská modlitba: „Zdrávas Maria, milostiplná, Pán s Tebou...“ (Lk 1,28). Při této slavnosti Naší Paní z Guadaloupe si s vděčností připomínáme její navštívení a mateřské doprovázení, spolu s Ní zpíváme Její „magnificat“ a svěřujeme Jí život svých národů a kontinentální poslání církve.

Když se v Tepeyac ukázala svatému Juanovi Diegovi, představila se jako „svatá Maria vždy Panna, Matka pravého Boha“ (Nican Mopohua) a uskutečnila nové navštívení. Pospíchala vlídně obejmout nové americké národy v dramatické situaci. Jako „veliké znamení na nebi... žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama“ (Zj 12,1) bere na sebe kulturní a náboženskou symboličnost původních národů a zvěstuje a dává svého Syna veškerému, novému a míšeneckému, sužovanému lidu.

Mnozí poskakovali radostí a nadějí při jejím navštívení, když byli obdarováni jejím Synem, a nejdokonalejší Pánova učednice se stala „velkou misionářkou přinášející evangelium naší Americe“ (Aparecida, 269). Syn Nejsvětější Panny, Neposkvrněné těhotné, se tak zjevuje na počátku dějin nových národů jako „nejpravdivější Bůh, skrze něhož žijeme“, jako dobrá zvěst synovské důstojnosti všeho jejího obyvatelstva. Nyní už nikdo není pouhý otrok, ale všichni jsme děti téhož Otce, bratry mezi sebou a služebníky ve Služebníkovi.

Svatá Matka Boží nejenom navštívila tyto národy, ale zůstala s nimi. Zanechala svůj tajemně otištěný posvátný obraz na tilmě svého posla, abychom Ji měli dobře v patrnosti. A ten se stal symbolem Mariiny smlouvy s těmito národy, jimž propůjčuje duši a něhu. Na Její přímluvu začala se křesťanská víra stávat tím největším bohatstvím duše amerických národů, jejíž nejcennější perlou je Ježíš Kristus; pokladem, který se předává a projevuje až dodnes ve křtu mnoha lidí, ve víře, v naději a lásce mnohých, v drahocenné lidové zbožnosti a také v onom americkém ethosu projevujícím se ve vědomí důstojnosti člověka, v nadšení pro spravedlnost, v solidaritě s nejchudšími a trpícími a v naději často navzdory všem nadějím.

Můžeme tak tady a dnes chválit Boha za divy, které učinil v životě latinskoamerických národů. Bůh ve svém stylu „tyto věci skryl před moudrými a chytrými a odhalil je maličkým, pokorným a těm, kdo mají prosté srdce“ (srov. Mt 11,25). Maria rozpoznává v divech, které Jí učinil Pán, styl a způsob, jakým její Syn jedná v dějinách spásy. Mariin chvalozpěv převrací světské soudy, boří modly moci, bohatství a úspěchu za každou cenu, odhaluje soběstačnost, pýchu a sekularizované mesianismy, které vzdalují od Boha, a vyznává, že Bůh se zalíbením rozvrací ideologie a zesvětštělé hierarchie. Povyšuje ponížené, přichází na pomoc chudým a maličkým, zahrnuje dobrodiním, požehnáním a nadějí ty, kteří důvěřují Jeho milosrdenství od pokolení do pokolení, zatímco bohaté, mocné a vladaře sesazuje z jejich trůnů.

Magnificat nás uvádí do Blahoslavenství, prvotní syntézy a zákona evangelního poselství. V jeho světle dnes vnímáme pobídku prosit o milost, která je tolik křesťanská, aby budoucnost Latinské Ameriky byla ztvárňována chudými a trpícími, pokornými, těmi kteří hladoví a žízní po spravedlnosti, soucitnými, těmi, kdo mají čisté srdce, tvůrci pokoje a pronásledovanými pro Kristovo jméno, „protože jejich bude nebeské království“ (srov. Mt 5,1-11). Je to milost být ztvárněni těmi, které dnešní modlářský systém skartační kultury odsunuje do kategorie otroků, předmětů, jimiž si lze posloužit nebo je prostě zahodit. A vznášíme tuto prosbu, poněvadž Latinská Amerika je „kontinentem naděje“, od ní se očekávají nové modely rozvoje, které v sobě spojí křesťanskou tradici a civilizační rozmach, spravedlnost a rovnost se smířením, vědecký a technologický rozvoj s lidskou moudrostí, plodné utrpení s nadějnou radostí. Tuto naději je možné opatrovat jedině s velkou dávkou pravdy a lásky, základů veškeré reality, revolučními hybateli nového autentického života.

Položme tyto skutečnosti a tyto touhy na oltář jako dar milý Bohu. Prosme Jej o odpuštění a svěřme se Jeho milosrdenství, slavme velikonoční oběť a vítězství Našeho Pána Ježíše Krista. On je jediný Pán, „vysvoboditel“ z každého našeho otroctví a bídy plynoucích z hříchu. On je úhelným kamenem, který byl skartován. On nás volá, abychom žili opravdovým životem, lidštějším životem jako bratři a sestry, neboť jsou už otevřeny brány „nové země a nového nebe“ (Zj 21,1).

Vzývejme Nejsvětější Pannu Marii guadaloupskými invokacemi jako Matku Boží, Královnu, naši Paní, naši dívenku, naši maličkou, jak ji nazýval Juan Diego a všemi těmi laskavými osloveními, jimiž se k Ní obrací lidová zbožnost; prosme Ji, aby nadále provázela, chránila naše národy a pomáhala jim. A aby přivedla za ruku všechny děti putující po této zemi na setkání se svým Synem, Ježíšem Kristem, Naším Pánem, přítomným v církvi, v jejím svátostném charakteru, zejména eucharistii, přítomným v pokladu svého Slova a učení, přítomným ve svatém lidu Božím, v těch, kdo trpí a jsou pokorní v srdci. A pokud nás tento smělý program děsí anebo nám vyhrožuje zesvětštělá ustrašenost, ať se k nám vrátí a opět nám dá slyšet svůj mateřský hlas dobrá a velká Matka: „Nedělej si starosti. Což nejsem zde já, tvoje matka?“

Přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Homilie

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
12.12.20 Papež: Prosme Boha o špetku jeho způsobů
12.12.19 Maria je Matkou hierarchické svaté Matky církve
12.12.18 V Mariině škole se učíme autentickému protagonismu, který vrací důstojnost
12.12.17 O tajemném spříznění Matky Boží s latinskoamerickými národy
12.12.16 Maria milovala, protože uvěřilaHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2022 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv prosinec 22
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti