VaticanNews.va

   16. 7. 2020

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.7486
Poslechem z webových stránek.4711
Četbou textů na webových stránkách.7222
Poslechem i četbou.4401


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Papež k situaci istanbulského chrámu Hagia Sophia

Reakce na změnu Hagia Sophia na mešitu: zármutek, hněv, rozhořčení

Kardinál Pell: Svědectví z času vězení


Cirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Zprávy

  

29.11.2015 

Papež v Africe - Středoafrická republika, pátý den

Bangui. 1. V hlavním městě Bangui se papež nejprve setkal s veřejnými činiteli.
2. Odpolední program začal návštěvou Evangelikální teologické fakulty.
3. Petrův nástupce otevřel první Svatou bránu Jubilejního roku Milosrdenství.
4. Setkání papeže s mládeží.

ad 1. Středoafrická republika je poslední etapou této apoštolské cesty. Ze tří papežem navštívených afrických zemí má největší rozlohu (asi 10krát větší než Česká republika) a nejméně obyvatel (4 miliony šest set tisíc). Má nejvíce přírodních zdrojů (diamantů, zlata, uranu a železné rudy), ale patří k nejchudším zemím světa s vysokým počtem analfabetů (40/%). Samostatnost nabyla Středoafrická republika roku 1960 a od té doby je nepřetržitě zmítána politických rozbroji. Společným úsilím představitelů katolické církve, evangelikálů a muslimské obce se nedávno podařilo dosáhnout příměří mezi dvěma ozbrojenými skupinami: rebelující Seleka tvořená muslimy a Antibalaka rekrutující se mezi křesťany. Obyvatelstvo je převážně křesťanského vyznání (katolíci 37%, protestanti 16%). Muslimů je o něco méně než protestantů a 20% obyvatel se hlásí k domorodé pohanské tradici. V důsledku krvavých konfliktů žije pětina obyvatel Středoafrické republiky v postavení uprchlíků: 450 tisíc jich uteklo do sousedních zemí a 440 tisíc zůstalo ve vlasti, z čehož se jich 75 tisíc uchýlilo do hlavního města Bangui (740 tisíc obyvatel).

Zdejší letiště, jediné v této zemi, je nyní prakticky obležené uprchlíky, kteří v jeho blízkosti hledají útočiště před ozbrojenci, protože je střeženo kontingentem mírových sil OSN (13 tisíc vojáků). Právě sem přistál v deset hodin dopoledne letoun italských aerolinií s papežem Františkem a jeho doprovodem. Uvítala jej prozatímní prezidentka Catherine Samba-Panza, která doprovodila Svatého otce do devět kilometrů vzdálené prezidentské rezidence, kde se sešli k soukromému rozhovoru. Následovalo setkání s veřejnými činiteli, diplomatickým sborem a představiteli mezinárodních organizací, které papež František oslovil francouzsky:

Středoafrická republika navzdory těžkostem postupuje k normalizaci svého sociálně-politického života a já vstupuji na její půdu poprvé po svém předchůdci svatém Janu Pavlu II. Přicházím jako poutník pokoje a jako apoštol naděje. Těší mne totiž, že mohu ocenit úsilí vynaložené různými národními i mezinárodními představiteli, počínaje paní prozatímní prezidentkou, v nynější fázi vedení této země. Vroucně si přeji, aby rozličná celonárodní jednání, která se uskuteční za pár týdnů, umožnila zemi klidně vykročit do nové etapy svých dějin.

Papež František v poměrně obsáhlé promluvě analyzoval motto Středoafrické republiky, které se skládá ze tří slov „Jednota, důstojnost, práce“ a mimo jiné řekl:

Potěšilo mne, když jsem se dozvěděl, že Středoafrická republika se nazývá „Zo kwe zo“, tedy „zemí, kde je člověk člověkem“. Proto je zapotřebí učinit vše pro ochranu lidství a důstojnosti člověka. A kdo má prostředky potřebné k důstojnému životu má se místo starostí o svoje privilegia snažit pomáhat těm chudším, aby i oni dosáhli životní úrovně odpovídající lidské důstojnosti, zejména prostřednictvím rozvoje svého lidského, kulturního, ekonomického a sociálního potenciálu. Přístup ke vzdělání a zdravotnické péči, boji proti podvýživě a za slušný příbytek pro všechny by měl být na prvním místě v rozvoji, který má na zřeteli lidskou důstojnost. Vždyť důstojnost lidské bytosti spočívá v tom, že se člověk zasazuje o důstojnost svých bližních.

V samotném závěru papež zdůraznit svoji radost z toho, že navštěvuje tuto překrásnou zemi, která „je vlastí hluboce nábožensky založeného lidu oplývajícího přírodním a kulturním bohatstvím. Spatřuji v ní zemi zahrnutou Božím dobrodiním! Kéž Středoafrický lid, jeho vedoucí představitelé a všichni jejich partneři docení pravou hodnotu těchto dobrodiní a nepřetržitě pracují na jednotě, lidské důstojnosti a pokoji založeném na spravedlnosti! Bůh vám všem žehnej!“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy promluvy k veřejným činitelům je ZDE

Po setkání s veřejnými činiteli Středoafrické republiky se papež odebral do pět kilometrů vzdáleného uprchlického tábora. Cestou přišly papeže Františka pozdravit nedozírné zástupy lidí, kteří se stejně jako v Keni a Ugandě netajili svojí radostí z jeho návštěvy. Uprchlický tábor funguje při kostele Nejsvětějšího Spasitele, v jehož blízkosti žijí asi 4 tisíce lidí.

V poledne Petrův nástupce dorazil na nunciaturu, kde se nejprve setkal s místní šestnáctičlennou biskupskou konferencí k soukromému rozhovoru a společně pak poobědvali.

ad 2. Odpolední program začal návštěvou na Evangelikální teologické fakultě, kde studují evangelikálové z 21 afrických zemí. Papež se zde setkal se 400 představiteli evangelikálních sborů Středoafrické republiky, kterým mimo jiné řekl:

Bůh nečiní rozdíly mezi těmi, kdo trpí. Často to nazývám ekumenismus krve. Všechny naše obce bez rozdílu trpí nespravedlností a slepou nenávistí, kterou rozpoutal démon. A chtěl bych při této příležitosti vyjádřit svoji blízkost a podporu pastorovi Nicolasovi, jehož dům byl nedávno vypleněn a zapálen stejně jako sídlo jeho sboru. V této obtížné situaci nás Pán nepřestává posílat ke všem, abychom projevovali svoji něhu, soucit a slitování. Toto společné utrpení a toto společné poslání představuje prozřetelnostní příležitost k tomu, abychom společně postoupili na cestě jednoty, a jsou toho také neodmyslitelným duchovním prostředkem. Jak by Otec mohl odmítat milost jednoty svým synům, kteří společně trpí a kteří v různých okolnostech společně slouží bratřím?

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy promluvy k evangelikálům je ZDE

ad 3. Po setkání s evangelíky se římský biskup odebral do nedaleké katedrály Neposkvrněného Početí postavené roku 1938. Před ní očekávalo papeže dva a půl tisíce místních kněží, zasvěcených osob, katechistů, aby se účastnili asi nejvíce očekávaného momentu pastorační návštěvy Svatého otce, totiž otevření Svaté brány u příležitosti Jubilea milosrdenství.
Petrův nástupce, který přijel před 17 hodinou, nejprve vykonal krátký obřad otevření Svaté brány milosrdenství a po chvíli tiché modlitby jako první vstoupil do katedrály, až po něm ostatní. Následovala mše svatá z první neděle adventní, kterou několik tisíc mladých účastníků, kteří se nevešli dovnitř, sledovali na prostranství před katedrálou z velkoplošných obrazovek. Na bohoslužbě byli přítomni rovněž představitelé evangelické a muslimské obce. František pronesl poměrně dlouhou homilii tlumočenou do jazyka sango a častokrát byl přerušován potleskem. V samotném závěru papež řekl:

Zvěstovaná Boží spása se vyznačuje nepřekonatelnou mocí, která bude lepší než vše ostatní. A vskutku, hned poté, co Ježíš svým učedníkům oznámil hrozná znamení, která budou předcházet Jeho příchod, uzavírá: „Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení“ (Lk 21,28). I svatý Pavel mluví o „hojné a překypující lásce“, protože křesťanské svědectví má zrcadlit tuto neodolatelnou sílu, o níž mluví evangelium. Také uprostřed neslýchaného rozvratu chce proto Ježíš prokázat svoji velikou moc, svoji velikou slávu (srov. Lk 21,27) a moc lásky, která neustupuje před ničím, ani před chvějícím se nebem, před hořící zemí a rozbouřeným mořem. Bůh je mocnější a silnější než všechno. Toto přesvědčení dává věřícímu klid, odvahu a sílu vytrvat v dobrém i v těch nejhorších protivenstvích. I když běsní síly zla, křesťané mají na tuto výzvu odpovědět zdvihnutím hlavy a připraveností čelit bitvě, v níž bude mít Bůh poslední slovo. A tímto slovem bude láska a pokoj!

Všechny, kteří se neprávem chápou zbraní tohoto světa, vyzývám: odložte tyto nástroje smrti; ozbrojte se spíše spravedlností, láskou a milosrdenstvím, jež jsou autentickou zárukou pokoje. Kristovi učedníci, kněží, řeholníci, řeholnice či laici pracující v této tak sugestivně pojmenované zemi, která je situovaná v srdci Afriky a je povolána objevit Pána jako pravý Střed všeho, co je dobré, vaším povoláním je ztělesňovat Boží srdce mezi svými spoluobčany. Kéž vás Pán „posilní, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými“ (1 Sol 3,13). Smíření, odpuštění, láska a pokoj!

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy homilie je ZDE

ad 4. Po skončení eucharistické slavnosti v katedrále Neposkvrněného početí v Bangui, zahájil papež František modlitební bdění mladých. V návaznosti na otevření první Svaté brány jubilejního roku, bylo jeho tématem právě milosrdenství. V improvizované promluvě mluvil Petrův nástupce o síle odpuštění, v níž se člověk stává strůjcem pokoje. Po té papež osobně vyzpovídal několik mladých. Františkově promluvě předcházelo svědectví chlapce, který mluvil o vůli svých mladých krajanů překonat rozdělení a žít v míru a prosperitě.

Ve svém zamyšlení vyšel papež František z obrazu banánovníku, který si mladí Středoafričané zvolili za svůj symbol, jako velmi silnou a odolnou rostlinu, která může být „symbolem života“:

„Je potřeba odolat, mít odvahu vzepřít se a bojovat za dobro! Kdo utíká nemá odvahu nasadit život. Jak se ovšem vzepřít?“ – tázal se papež. Především je nutné se modlit, odpověděl, protože „modlitba přemáhá zlo“ a „přibližuje nás k Bohu“. Na druhém místě je pak potřeba „pracovat pro mír“. A mír, dodal, „není dokument, který se podepíše a zůstane ležet. Pokoj je třeba uskutečňovat každý den!“. „Pokoj je řemeslná práce, kterou konáme vlastníma rukama, vlastním životem!“ – pokračoval Svatý otec. Jak se tedy mladý Středoafričan může stát strůjcem pokoje?

Zaprvé: nikdy nepodléhej nenávisti. A pokud ti někdo ublíží, snaž se odpustit. Žádná nenávist! Mnoho odpuštění! (...) A pokud nemáš v srdci nenávist, pokud odpouštíš, budeš vítězem. Protože zvítězíš v nejnáročnější bitvě života, budeš vítězem v lásce. Právě skrze lásku přichází pokoj.

František zdůraznil, že zvítězit lze jedině na cestě lásky, která vede k odpuštění nepříteli, tomu „kdo mi ublížil“. Láska nás nikdy nepovede k porážce. „Utíkat, odejít daleko, není řešením,“ řekl František.

Musíte být odvážní. Rozuměli jste, co znamená být odvážní? Odvážní v odpouštění, odvážní v lásce, odvážní v úsilí o pokoj. Platí?

„Ano“ zaznělo sborově v jazyku sango. František se potom vrátil k významu právě otevřené Svaté brány v místní katedrále:

Dnes jsme otevřeli tuto bránu, totiž „Bránu Božího milosrdenství“. Důvěřujte Bohu! Protože On je milosrdný, On je láska, jen On může dát pokoj. Proto jsem na začátku mluvil o modlitbě. Modlit se je nutné, abychom vydrželi, abychom milovali, abychom nepropadali nenávisti, abychom byli strůjci pokoje.

V závěru promluvy papež František znovu povzbudil mladé, aby byli vždy připraveni k modlitbě, k boji za pokoj a za smíření a vybídl je také k modlitbě za sebe:

Prosím vás také, abyste se modlili za mne, abych byl dobrým biskupem a dobrým papežem. Slibujete mi, že se za mne budete modlit?

„Ano“ – zněla odpověď v jazyce sango, do kterého byla ze španělštiny tlumočena papežova promluva k mládeži.

(mig)

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
1.12.15 Papež k novinářům: Války nejsou od Boha
30.11.15 Kdo říká, že věří v Boha, musí prosazovat mír
30.11.15 Papež v Africe - Středoafrická republika, šestý a poslední den
29.11.15 Svědectví vydávané Kristu vytváří jednotu
28.11.15 Papež v Africe - Uganda, čtvrtý denHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2020 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Papežský tvít k P. Marii Karmelské

Vademecum k řešení případů sexuálního zneužívání v církvi

Vatikánští kardinálové obnovují cesty po Evropě

Papamobil slaví čtyřicet let

František a papežové

Papež daroval plicní ventilátor pro domorodce v brazilském státu Pará

Kardinál Napier: Trpělivě hlásejme víru, nebojme se říkat pravdu

Vatikánský rozhlas vysílá už sedmdesát let do Afriky

Rodina v post-rodinné společnosti: 40% mladých Italů nechce mít děti

Příměstský tábor pro děti vatikánských zaměstnanců

Papežský tvít: Souzeni budeme podle soucitu

Kardinál Arborelius: Temná noc sv. Jana od Kříže rezonuje s naší zkušeností

 Nově na webu
Svatý otec: Roztěkanost může vést ke ztrátě víry

Publicistika: O misionáři a sexuologii

Publicistika: O mravnosti hry v šachy

Rozhovory: Kardinál Koch: Ekumena dnes potřebuje především vědět, kam chce dojít

Homilie: Přináším přísliby pokoje, nikoli trápení (Jer 29,11)

Archiv zpráv červenec 20
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Starší zprávy >

Náš tip

Hořkosti v kněžském životě

Žena je vrcholem tvorstva, z ní plyne spása

Miguel Ángel Fiorito S.I. - Mistr dialogu