VaticanNews.va

   27. 9. 2020

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.8045
Poslechem z webových stránek.4971
Četbou textů na webových stránkách.7621
Poslechem i četbou.4716


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Papež přijal rezignaci Angela Becciu na práva spojená s kardinálskou hodností

Kongregace pro nauku víry zamítá interkomunio v Německu

Papež: Kdo byl v církvi kanonizován jako první?


Cirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Generální audience 

9.9.2020 

Uzdravit svět – 6. Láska a obecné dobro

Katecheze papeže Františka na generální audienci, 9. září 2020, Nádvoří sv. Damase

Česká sekce RV

(Mt 15,32-37)

Drazí bratři a sestry, dobrý den!

Krize, kterou v důsledku pandemie prožíváme, zasahuje všechny. Můžeme z ní vyjít jako lepší, pokud budeme všichni společně hledat obecné dobro; jinak budeme horší. Bohužel, pozorujeme, že se vynořují stranické zájmy. Někdo by si například chtěl přivlastnit možná řešení, jako v případě vakcín, které pak prodá jiným. Někteří využívají tuto situaci, aby vytvářeli rozdělení, hledali ekonomické a politické výhody a vyráběli nebo zvětšovali konflikty. Jiní se jednoduše nezajímají o utrpení druhých, přecházejí je a jdou si svojí cestou (srov. Lk 10,30-32). Jsou to devótní stoupenci Poncia Piláta a myjí si ruce.

Křesťanská odpověď na pandemii a na důsledky sociálně-ekonomické krize se zakládá na lásce, především na Boží lásce, která nás neustále předchází (srov. 1 Jan 4,19). Bůh nás má rád jako první. Vždycky nás předchází v lásce a v rozuzleních. Miluje nás bezdpodmínečně, a když tuto božskou lásku přijmeme, můžeme pak odpovědět podobně. Mám rád nejen toho, kdo má rád mne: svoji rodinu, svoje přátele, svoji skupinu, ale také ty, kteří mne nemají rádi; mám rád ty, kteří mne neznají nebo jsou cizinci, a také ty, kteří mi způsobují utrpení, anebo ty, které považuji za nepřátele (srov. Mt 5,44). Toto je křesťanská moudrost, to je Ježíšův postoj. Milovat nepřátele je vrcholem svatosti, a není to snadné. Jistě, milovat všechny, včetně nepřátel, je obtížné – a řekl bych, že je to umění! Je to však umění, které si lze osvojit a zdokonalovat. Pravá láska, která nás činí užitečnými a svobodnými, je vždycky expanzivní a inkluzivní. Tato láska opatruje, uzdravuje a prokazuje dobro. Často prokáže více dobra jedno pohlazení než spousta obranných argumentů. Inkluzivní láska uzdravuje.

Láska se tedy neomezuje na vztahy mezi dvěma či třemi osobami, mezi přáteli nebo v rodině, sahá dál. Zahrnuje také vztahy občanské a politické (srov. KKC, 1907-1912), včetně vztahu k přírodě (Laudato si´, 231). Poněvadž jsme sociální a politické bytosti, je jednou z nejvznešenějších projevů lásky právě ta sociální a politická, která je rozhodující pro lidský rozvoj a pro vyrovnání se s jakýmkoli typem krize (tamt. 231). Víme, že láska oživuje rodiny i přátelství, ale dobré je připomenout, že stejně takový vliv má na sociální, kulturní, ekonomické a politické vztahy, které nám umožňují budovat „civilizaci lásky“, jak rád říkával svatý Pavel VI. (srov. Poselství k X. Světovému dni míru, 1. ledna 1977 – pozn. pod čarou) a v jeho šlépějích svatý Jan Pavel II. Bez této inspirace převažuje kultura sobectví, lhostejnosti a odpisu, to znamená skartace toho, koho nemám rád a koho považuji za zbytečného pro společnost.

Dnes mi u vchodu jedni manželé řekli: „Modli se za nás, protože máme postižené dítě.“ Zeptal jsem se, kolik mu je. – „Už hodně.“ – A co děláte? – „Provázíme a pomáháme.“ Celý život věnují rodiče postiženému dítěti. To je láska. A nepřátelé, političtí protivníci se nám podle našeho názoru zdají politicky a sociálně postižení, zdají se takovými. Pouze Bůh ví, zda takoví jsou anebo ne. My je však máme mít rádi, vést dialog, máme budovat civilizaci lásky, politickou a sociální obec jednoty celého lidstva. Všechno to, co je opakem válek, rozdělení, zášti a také rozepří v rodině. Inkluzivní láska je sociální, je rodinná, je politická: láska proniká všechno!

Koronavirus nám ukazuje, že pravé dobro pro každého je obecné, nikoli jen individuální, a naopak, obecné dobro je pravým dobrem pro člověka (srov. KKC, 1905-1906). Pokud jednotlivý člověk hledá pouze svoje dobro, je sobec. Avšak člověk je více člověkem, když svoje dobro dává  všem a sdílí ho. Zdraví je individuální dobro, ale také veřejné. Zdravá společnost je taková, která pečuje o zdraví všech.

Viru, který nezná bariéry, hranice nebo kulturní a politické odlišnosti, je nutno se postavit s láskou, jež nezná bariéry, hranice a odlišnosti. Tato láska vytváří sociální struktury, které nás povzbuzují spíše ke sdílení než k soutěžení, umožňují nám obsáhnout a nikoli odstranit ty, kdo jsou zranitelní, a pomáhají nám vydávat z lidské přirozenosti to nejlepší a nikoli to nejhorší. Pravá láska neodepisuje; neví ani, co to je. Když totiž máme rádi a dáváme příležitost tvořivosti, umožňujeme důvěru a solidaritu, a vznikají konkrétní iniciativy pro obecné dobro (srov. Sv. Jan Pavel II., Solicitudo rei socialis, 38 – pozn. pod čarou). To platí jak pro malá i velká společenství, tak na mezinárodní rovině. To co se děje v rodině, co se děje ve čtvrti, na vesnici, ve velkých městech a mezi národy je stejné. Je to stejná setba, která roste a přináší plody. Pokud v rodině, ve čtvrti začínáš záští a svárem, skončí to válkou. Avšak začneš-li láskou, sdílením a odpuštěním, pak bude láska a odpuštění pro všechny.

Pokud jsou však řešení na pandemii naopak poznamenána sobectvím, ať mezi jednotlivci, podniky či národy, budeme možná moci vyjít z koronaviru, ale zajisté ne z lidské a sociální krize, kterou virus zvýraznil a zdůraznil. Dejte si proto pozor, aby se nestavělo na písku (srov. Mt 7,21-27)! Abychom postavili zdravou, inkluzivní, spravedlivou a mírumilovnou společnost, musíme ji budovat na skále obecného dobra (srov. tamt. –pozn. pod čarou). Obecné dobro je skála. A to je úkol nás všech, nikoli jen nějakého specialisty. Svatý Tomáš Akvinský říkal, že prosazování obecného dobra je požadavek spravedlnosti, který je povinností každého občana. Každý občan je odpovědný za obecné dobro. A pro křesťana je to také poslání. Jak učí sv. Ignác z Loyoly, zaměřovat svoje každodenní úsilí na obecné dobro je způsob, jak přijímat a šířit Boží slávu.

Bohužel, politika se často netěší dobré pověsti, a víme proč. To neznamená, že všichni politikové jsou špatní - to není to, co chci říci. Říkám jen, že politika, bohužel, často nemá dobrou pověst. Před touto negativní vizi však netřeba ustupovat, nýbrž reagovat podáním faktických důkazů, že dobrá politika je možná, ba nezbytná (srov. Poselství ke Světovému dni míru, 1. ledna 2019), tedy taková, která do svého středu klade člověka a obecné dobro. Když pohlédnete do dějin lidstva, najdete mnoho svatých politiků, kteří šli touto cestou. Dobrá politika je možná do té míry, v jaké každý občan a zejména ten, kdo přijímá sociální a politické závazky a pověření, své jednání ukotvuje v etických zásadách a oživuje ho sociální a politickou láskou. Křesťané, zejména věřící laici, jsou povoláni vydávat o tom dobré svědectví, což mohou díky ctnosti lásky a pěstováním její vnitřní sociální dimenze.

Je tedy čas, abychom všichni přispívali k růstu naší sociální lásky – chci podtrhnout právě toto: naši sociální lásku - počínaje od svojí maličkosti. Obecné dobro vyžaduje účast všech. Pokud dá každý ze svého a pokud nikdo nezůstane ponechán mimo, budeme moci obrodit dobré vztahy na komunitní, národní a mezinárodní úrovni, a také v harmonii s životním prostředím (srov. Laudato si´, 236). Takto se v našich gestech - i těch nejskromnějších - zviditelňuje něco z Božího obrazu, který v sobě nosíme, protože Bůh je Trojice, Bůh je láska. To je nejkrásnější biblická definice Boha. Je u apoštola Jana, kterého měl Ježíš moc rád: Bůh je láska. S Její pomocí můžeme uzdravit svět společnou prací pro obecné dobro, nejen pro svoje dobro, ale pro obecné dobro, které je všech.

 

Přeložil Milan GlaserDalší články z podrubriky Generální audience

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
23.9.20 Papež: Nedostatek respektu k principu subsidiarity se rozšířil jako nějaký virus
23.9.20 Uzdravit svět – 8. Subsidiarita a ctnost naděje
16.9.20 Kontemplace nás učí péči o druhé a o stvoření
16.9.20 Uzdravit svět – 7. Péče o společný dům a kontemplativní přístup
10.9.20 Papež a rouškaHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2020 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nová blahoslavená spojuje kontemplaci s činnou křesťanskou láskou

V Norsku byl po pěti stoletích opět vysvěcen katolický biskup

V Etiopii byly objeveny nejstarší překlady evangelií

Veřejné restaurování Michelangelovy Piety Bandini

Ekvádor nepřijal legalizaci umělého potratu

Papež František oslovil valné shromáždění OSN: Krize jako příležitost

Papež přijal polského prezidenta Andrzeje Dudu

Hledící srdce a konající ruce

Papež vyzval evropské církve k duchovnímu výkladu pandemie

Papež přijal rezignaci Angela Becciu na práva spojená s kardinálskou hodností

“Bůh bydlí v Holandsku” - kniha o životě v sekularizované společnosti

Snažíme se nést kříž společně, říká aleppský františkán, otec Alsabagh

 Nově na webu
Svatý otec: Pandemie ukázala, že nelze žít jeden bez druhého

Publicistika: Adjektivum „apokalyptický“ není pejorativum

Publicistika: Dobytí Říma

Rozhovory: Samaritanus bonus - Odpověď na nově prosazované zákony o eutanazii

Homilie: Přináším přísliby pokoje, nikoli trápení (Jer 29,11)

Archiv zpráv září 20
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

Starší zprávy >

Náš tip

Takaši Pavel Nagai – k pětasedmdesátému výročí svržení atomové bomby na Nagasaki

Hořkosti v kněžském životě

Žena je vrcholem tvorstva, z ní plyne spása