Nový portál Vatikánského rozhlasu

Upozorňujeme, že aktuální program České sekce Vatikánského rozhlasu již najdete pouze na našich nových internetových stránkách

https://www.vaticannews.va/cs.html

Portál radiovaticana.cz bude dále sloužit jako archiv starších vysílání České sekce (roky 2007-2020). V sekci Podcast na našich nových stránkách naleznete archiv denních pořadů Vatikánského rozhlasu v češtině od listopadu roku 2018.

Přejít na stránky Vatican News
VaticanNews.va

   1. 10. 2022

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

NejčtenějšíCirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Urbi et Orbi 

8.4.2007 

Staňme se posly radosti, která se nebojí bolesti; radosti Vzkříšení!

Velikonoční poselství Benedikta XVI. Urbi et orbi 2007

Česká sekce RV

Bratři a sestry celého světa,
muži a ženy dobré vůle!

Kristus vstal z mrtvých! Pokoj vám! Dnes se slaví velké tajemství, základ křesťanské víry a naděje: Ježíš z Nazareta, Ukřižovaný, vstal z mrtvých třetího dne podle Písma. Oznámení, které andělé sdělili onoho rána prvního dne po sobotě Marii Magdalské a ostatním ženám, které se vydaly k hrobu, slyšíme dnes znovu s obnoveným dojetím: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tady, vstal z mrtvých!“ (Lk 24,5-6).

Není těžké si představit, jaké byly v oné chvíli pocity těchto žen: pocity smutku a sklíčenosti nad smrtí svého Pána, pocity nedůvěřivosti a úžasu před faktem, který je příliš překvapivý než aby byl pravdivý. Hrob však byl otevřený a prázdný: tělo tady již nebylo. Petr a Jan, upozornění ženami, běželi ke hrobu a ověřili si, že měly pravdu. Víra apoštolů v Ježíše, očekávaného Mesiáše, byla vystavena obtížné zkoušce ostudy kříže. Po jeho uvěznění, odsouzení a smrti se rozprchli a nyní jsou znovu spolu, zaraženi a dezorientováni. Zmrtvýchvstalý však vychází vstříc jejich nedůvěřivé žízni po jistotách. Ono setkání nebylo snem, ani iluzí nebo subjektivní představou. Byla to pravá zkušenost, byť nečekaná a právě proto obzvlášť působivá. ?Přišel Ježíš. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ (Jan 20,19).

Po těchto slovech se takřka vyhaslá víra v jejich duších znovu zažíhá. Apoštolé referují Tomášovi, který při tomto prvním setkání chyběl: Ano, Pán splnil to, co předpověděl; opravdu vstal z mrtvých a my jsme ho viděli a dotýkali se jej! Tomáš však nadále pochybuje a podivuje se. Když Ježíš přijde podruhé po osmi dnech do Večeřadla znovu, řekne mu: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící!“ Odpověď apoštola je dojemným vyznáním víry: „Pán můj a Bůh můj!“ (Jan 20,27-28).

„Pán můj a Bůh můj!“ Obnovme i my vyznání Tomášovy víry. Zvolil jsem k velikonočnímu blahopřání záměrně tato slova, neboť dnešní lidstvo očekává od křesťanů obnovené svědectví Kristova zmrtvýchvstání, potřebuje se s ním setkat a moci jej poznat jako pravého Boha a Člověka. Pokud v tomto apoštolovi můžeme nalézt pochybnosti a nejistoty tolika dnešních křesťanů, strach a zklamání nespočetných našich současníků, můžeme také spolu s ním opětovně a s obnoveným přesvědčením nalézt víru v Krista, který zemřel a vstal z mrtvých pro nás. Tato víra, kterou během staletí předávají nástupci Apoštolů, pokračuje, protože vzkříšený Pán už neumírá. Žije v Církvi a pevně ji vede k naplnění svého věčného plánu spásy.

Každý z nás může být pokoušen Tomášovou nedůvěřivostí. Bolest, zlo, nespravedlnosti, smrt, zejména postihne-li nevinné, jako např. děti, které jsou obětí válek a terorismu, nemocí a hladu. Copak nevystavují naši víru těžké zkoušce? A přece paradoxně, právě v těchto případech je pro nás Tomášova nedůvěřivost užitečná a cenná, protože nám pomáhá očistit každý falešný pojem Boha a vede nás k objevu jeho autentické tváře: tváře toho Boha, který v Kristu nesl rány zraněného lidstva. Tomáš dostal od Pána a potom předal Církvi dar víry, vyzkoušený Ježíšovým utrpením a smrtí a potvrzený setkáním s Ním - Vzkříšeným. Víra, která byla skoro mrtvá a obnovila se díky kontaktu s Kristovými ranami, se zraněními, které Zmrtvýchvstalý neukryl, ale ukázal a nadále je ukazuje v bolestech a utrpeních každé lidské bytosti.

„Jeho ranami jsme uzdraveni“ (1 Petr 2,24) je první zvěst, s níž se Petr obrací na konvertity. Ony rány, které byly pro Tomáše nejprve překážkou víry, protože byly zdánlivým znamením Ježíšovy porážky, tytéž rány se při setkání se Zmrtvýchvstalým staly důkazem vítězné lásky. Tyto rány, které Kristus z lásky podstoupil nám pomáhají pochopit, kdo je Bůh, a opakovat podobně jako Tomáš: „Pán můj a Bůh můj!“ Pouze ten Bůh, který nás miluje až do té míry, že na sebe vzal naše zranění a naši bolest, zvláště oněch nevinných, je hoden víry.

Kolik zranění, kolik bolesti je ve světě! Nechybějí přírodní kalamity a lidské tragédie, které způsobují nesčetné oběti a nezměrné hmotné škody. Myslím na to, co se nedávno stalo na Madagaskaru, na Šalamounských ostrovech, v Latinské Americe a dalších částech světa. Myslím na rány hladu, nevyléčitelných nemocí, terorismus a únosy osob, na tisíce tváří násilí - někdy ospravedlňovaného ve jménu náboženství - na pohrdání životem a pošlapávání lidských práv, na vykořisťování osoby. S úzkostí hledím na situaci, v níž se nalézá nemálo regionů v Africe: v Dárfůru a sousedních zemích přetrvává katastrofální a bohužel podceňovaný stav humanitární nouze; v Kinshase v Demokratické republice Kongo střety a plenění uplynulých týdnů působí obavy, pokud jde o budoucnost konžského demokratizačního procesu a rekonstrukci země; v Somálsku znovu zahájené boje oddalují perspektivu míru a prohlubují regionální krizi, zejména pokud jde o migraci obyvatelstva a obchod se zbraněmi; Zimbabwe je souženo těžkou krizí, jejíž překonání spatřují místní biskupové v jednom svém nedávném dokumentu jedině na cestě modlitby a společně sdíleného zájmu o obecné blaho.

Smíření a pokoj má zapotřebí obyvatelstvo Východního Timoru, který se chystá prožívat důležité momenty voleb. Pokoj potřebuje také Sri Lanka, kde jedině vyjednávání může ukončit drama konfliktu, kterým krvácí; i Afghánistán, postižený rostoucím neklidem a nestabilitou. Na Středním Východě vedle znamení naděje ukazující se v dialogu Izraele s palestinskými představiteli, bohužel, nic pozitivního nepřichází z Iráku, krvácejícího neustálými vraždami, přičemž civilní obyvatelstvo prchá ze země; v Libanonu bezvýchodná krize politických institucí ohrožuje roli, kterou je tato země povolána plnit ve středovýchodní oblasti a jejíž budoucnost je značně ohrožena. Nemohu nakonec zapomenout na těžkosti, kterým denně čelí křesťanská společenství a na exodus křesťanů ze Svaté země, která je kolébkou naší víry. Tomuto obyvatelstvu chci znovu vyjádřit svou duchovní blízkost. Drazí bratři a sestry, prostřednictvím Kristových ran, můžeme tato zla, která lidstvo trápí, vidět očima naděje. Pán, který vstal z mrtvých, totiž světu neodňal utrpení a zlo, ale přemohl je v jeho kořenech hojností své Milosti. Proti zpupnosti Zla postavil všemohoucnost své Lásky. Jako cestu pokoje a radosti nám zanechal Lásku, která se nebojí smrti. „Jako jsem já miloval vás,“ řekl Apoštolům před smrtí - tak se milujte vzájemně i vy“ (Jan 13,34).

Bratři a sestry ve víře, kteří mne v různých částech světa slyšíte! Zmrtvýchvstalý Kristus je živý mezi námi. On je naděje lepší budoucnosti. Řekněme spolu s Tomášem: „Pán můj a Bůh můj!“ a v našem srdci se rozezní něžná, ale náročná slova Pánova: „Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mne následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou“ (Jan 12,26). A také my se ve spojení s Ním a v ochotě položit život za své bratry (srov. 1 Jan 3,16) staneme apoštoly pokoje, posly radosti, která se nebojí bolesti, radosti Vzkříšení. Kéž nám tento velikonoční dar vymůže Maria, Matka vzkříšeného Krista. Všem požehnané Velikonoce!Další články z podrubriky Urbi et Orbi

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
21.4.19 Vzkříšený Kristus je mládím každého z nás i celého světa
1.4.18 Kristovo vzkříšení je opravdová naděje světa
16.4.17 Pán vpravdě vstal z mrtvých, jak předpověděl!
27.3.16 Jedině Boží milosrdenství nás může zachránit
5.4.15 Nepodléhat pýše, která živí násilí a válkyHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2022 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Nové internetové stránky Vatikánského rozhlasu

Bohoslužba k 30. výročí založení Visegradské skupiny a svátek sv. Cyrila a Metoděje ve Věčném městě

Nové Motu proprio zavádí snížení trestu a resocializační programy

Papež: Luštěniny jsou ušlechtilá potravina

Papež připomenul Světový den rozhlasu

Posvátná kniha syrské katolické církve se vrátí do Karakoše

Láska se raduje z růstu druhého člověka, píše papež v poselství k postní době

Papež František: Vytvářejte komunikaci dovolující zahlédnout pravdu věcí

Papež: Kultura setkávání může být východiskem k jednotnějšímu a smířenému světu

Papež František vybízí k solidaritě s křesťany ve Svaté zemi

Jezuitské periodikum La Civiltà Cattolica vyjde také v ruštině

Papež: Kéž nový lunární rok přinese ovoce bratrství a solidarity

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba v každodenním životě

Publicistika: Za skutečnou katolicitu, pluralitu kultur a názorů

Publicistika: 90 let papežského rozhlasu

Rozhovory: Papeže by chtěli všichni

Homilie: Mlčení víry

Archiv zpráv říjen 22
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Starší zprávy >

Náš tip

Patris corde

Bratrství se zrodilo z Kříže

Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti