VaticanNews.va

   18. 1. 2020

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.6437
Poslechem z webových stránek.3956
Četbou textů na webových stránkách.6356
Poslechem i četbou.3738


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Polemika o celibátu a II. Vatikánský koncil

Papež: Nebezpečím církve je planý moralismus

Papež František: Křest dítěte je projevem spravedlnosti vůči němu


Cirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů Návštěva papeže v České republice NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Generální audience 

27.6.2007 

Sv.Cyril Jeruzalémský

Benedikt XVI. na generální audienci, aula Pavla VI.

Česká sekce RV

Drazí bratři a sestry,
Dnes zaměříme naši pozornost na sv.Cyrila Jeruzalémského. Jeho život je předivem dvou dimenzí: jednak pastorační služby a jednak jeho nedobrovolného zapojení do vypjatých sporů, které v té době otřásaly východní Církví. Cyril se narodil roku 315 v Jeruzalémě nebo v jeho okolí, dostalo se mu té nejlepší humanitní formace, která tvořila základ jeho církevní kultury, soustředěné na studium Bible. Byl vysvěcen na kněze biskupem Maximem, po jehož smrti či odstoupení z úřadu mu vlivný metropolita Cesareje Palestinské, semiariánský biskup Acacius, udělil biskupské svěcení v přesvědčení, že v něm má spojence. Proto byl podezříván, že se stal biskupem v důsledku svého příklonu k arianismu.

Ve skutečnosti se však Cyril velice záhy dostal s Acaciem do sporu nejen na poli věroučném, ale také ve věci jurisdikce, protože Cyril požadoval autonomii vlastního stolce ve vztahu k Cesarejskému metropolitovi. Během dvaceti let Cyril zakusil trojí vyhnanství: první roku 357, kterému předcházelo sesazení Jeruzalémským synodem, druhé roku 360 přičiněním Acacia a třetí, nejdelší roku 360 zásahem semiariánského císaře Valenta. Teprve po císařově smrti roku 378 se mohl Cyril znovu definitivně ujmout svého úřadu a vnést mezi věřící jednotu a pokoj.

Ve prospěch jeho pravověrnosti, zpochybňované některými soudobými prameny, hovoří jiné stejně tak starobylé prameny. Nejspolehlivějším z nich je synodální dopis z roku 382, napsaný po 2.Konstantinopolském ekumenickém koncilu (381), na kterém se Cyril významně podílel. V tomto dopise adresovaném římskému papeži východní biskupové Cyrilovi oficiálně přiznávají tu nejvyšší míru pravověrnosti, legitimitu jeho biskupského svěcení a zásluhy jeho pastorační služby, která se končí jeho smrtí v roce 387.

Zachovalo se nám po něm 24 slavných katechezí, které přednesl jako biskup kolem roku 350. Uvádí je tzv. uvítací Procatechese, prvních osmnáct z nich je adresováno katechumenům neboli osvíceným (photizomenoi) a byly proneseny v Bazilice Svatého Hrobu. Prvních pět katechezí pojednává postupně o dispozicích, které předcházejí Křtu: o obrácení od pohanských zvyků, o svátosti Křtu, o deseti věroučných pravdách, obsažených v Krédu či Symbolu víry. Následujících 12 katechezí tvoří ?nepřetržitou katechezi? o Jeruzalémském Symbolu z hlediska antiariánského přístupu. Z posledních pěti katechezí, zvaných ?mystagogické?, první dvě komentují obřad Křtu a poslední tři se zaobírají biřmováním, Tělem a Krví Páně a eucharistickou liturgií. Jejich součástí je také výklad modlitby Otče náš (Oratio dominica): začíná se uvedením do modlitby, která probíhá paralelně k uvedení do třech svátostí ? Křtu, Biřmování a Eucharistie.

Základem nauky o křesťanské víře byla také polemika proti pohanům, židokřesťanům a manichejcům. Její argumentace se zakládala na uskutečnění příslibů Starého zákona s využitím bohatého obrazného jazyka. Katecheze byla důležitým momentem, zařazeným do širokých, zejména liturgických souvislostí celého života křesťanského společenství, v jehož lůně za doprovodu modlitby a svědectví bratří dochází k formaci budoucích věřících. Cyrilovy homilie ve svém celku představují systematickou katechezi o znovuzrození křesťana prostřednictvím Křtu. Katechumenovi říká: ?Upadl jsi do sítí Církve (srov. Mt 13,47). Nechej se tedy chytit živý a neutíkej, protože Ježíš tě chce chytit na svou udici, aby ti dal nikoli smrt, ale vzkříšení, které po smrti následuje. Musíš totiž zemřít a vstát z mrtvých (srov. Řím 6,11.14)? Zemři hříchu a ode dneška žij pro spravedlnost? (Procatechesi 5).

Z věroučného hlediska Cyril komentuje Jeruzalémské vyznání víry odkazem na typologii Písma v ?symfonickém? vztahu mezi dvěma Zákony a ve vztahu ke Kristu, středu vesmíru. Tuto typologii přesně popisuje Augustin z Hyppo: ?Starý Zákon je závojem Nového Zákona a v Novém Zákoně se projevuje Starý? (De catechizandis rudibus, 4,8). Morální katecheze je zakotvena v hluboké jednotě s katechezí věroučnou: učení sestupuje postupně do duše, která je tak vybízena k proměně pohanského jednání na základě nového života v Kristu, darovaného Křtem. Katecheze ?mystagogická? je pak vrcholem nauky, kterou Cyril poskytoval už nikoli katechumenům, ale nově pokřtěným čili neofytům během velikonočního oktávu. Přiváděla je k tomu, aby v křestních obřadech velikonoční Vigilie odhalovali v nich obsažená, ale dosud nevyjevená tajemství. Osvíceni světlem hlubší víry byli neofyté silou Křtu schopni lépe pochopit obřady, jejichž slavení zažili.

Zejména neofyty, pocházející z Řecka, Cyril odkazoval na smysl zraku, jenž jim byl blízký. Přechod od obřadu k tajemství dával platnost psychologickému efektu překvapení a prožité skutečnosti velikonoční noci. V následujícím textu vysvětluje tajemství Křtu takto: ?Třikrát jste byli ponořeni do vody a pokaždé se přitom vynořili na znamení třech dnů Kristova pohřbu a tímto obřadem jste napodobili našeho Spasitele, který strávil tři dny v lůně země (srov. Mt 12,40). Prvním vynořením z vody jste slavili vzpomínku na první den pobytu Krista v hrobě, tak jako jste prvním ponořením vyznali první noc strávenou v hrobě: jako ten, kdo v noci nevidí, zatímco ve dne se těší ze světla, tak nyní i vy. Když jste byli ponořeni do noci, neviděli jste nic a když jste se vynořili, je bílý den. Tajemství smrti a zrození, tato voda spásy je pro vás hrobem i matkou? Pro vás se čas smrti stýká s časem zrození: jeden a tentýž čas uskutečnil obě události? (Druhá mystagogická katecheze 4).

Tajemstvím, jež je určeno k pochopení, je plán Boha, který se uskutečňuje prostřednictvím spasitelských skutků Krista v Církvi. Mystagogickou dimenzi provází dimenze symbolů, vyjadřujících duchovní prožitek, jehož ?explozi? způsobují. Cyrilova katecheze na základě třech popsaných složek ? věroučné, morální a nakonec mystagogické ? představuje globální katechezi v Duchu. Mystagogická katecheze uskutečňuje syntézu prvních dvou dimenzí a zaměřuje je na svátostné slavení, ve kterém se uskutečňuje spása celého člověka. V posledku jde o integrální katechezi, která díky zapojení těla, duše i ducha je více než vhodná i pro katechetickou formaci křesťanů dneška.
Prosme Pána, aby nám pomohl osvojit si křesťanství, které skutečně zasahuje celou naši existenci a činí z nás tak věrohodné svědky Ježíše Krista, pravého Boha a pravého člověka.

Přeložil Milan Glaser

Další články z podrubriky Generální audience

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
17.1.20 Papež: Pohostinnost je ekumenická ctnost
17.1.20 Prezident Konžské demokratické republiky navštívil papeže
13.1.20 Papež: Nebezpečím církve je planý moralismus
11.1.20 Papež k etiopské koleji: Střežte svou církevní tradici
23.12.19 Římský biskup: Když si rodiče dokáží hrát s dětmi, činí cosi velikéhoHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2020 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Záznam aktuálního pořadu

Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
To podstatné na životě je vztah k Bohu, kázal papež František

Papež: Pohostinnost je ekumenická ctnost

Prezident Konžské demokratické republiky navštívil papeže

Představena první Neděle Božího Slova

Íránci konvertují v domácích církvích

Střelná modlitba, která hýbe Božím soucitem

Mongolsko a Svatý stolec navázaly kulturní spolupráci

Open Doors: Každý osmý křesťan je pronásledovaný

Píseň písní provází židovsko katolický dialog

Belgický misionář zemřel při pravděpodobném pokusu o loupež

Papež: Učiňme ze svých domovů bratrská večeřadla

Papež jmenoval italskou právničku podsekretářkou pro vztahy se státy

 Nově na webu
Svatý otec: O Skutcích apoštolů - »Pavel přijímal všechny, kdo k němu přicházeli«

Publicistika: Vrátit se k duchovním pramenům

Publicistika: Příspěvek do diskuse o kněžském celibátu v synovské poslušnosti papeži

Rozhovory: Křesťanské kořeny jsou jasná věc

Homilie: „Opovržený, opuštěný od lidí“ (Iz  52,2-3)

Archiv zpráv leden 20
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Starší zprávy >

Náš tip

Žena je vrcholem tvorstva, z ní plyne spása

Miguel Ángel Fiorito S.I. - Mistr dialogu

Admirabile signum