VaticanNews.va

   4. 6. 2020

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.7222
Poslechem z webových stránek.4506
Četbou textů na webových stránkách.6994
Poslechem i četbou.4193


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Dost alarmismu, pandemie není, dlouhodobé nošení roušky škodí – volají italští lékaři

Duch svatý je dar, který se dává

Rosteme rozdáváním – řekl papež ve Svatodušním kázání


Cirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Seriály

 O Kompendiu sociálního učení církve 

24.7.2007 

O Kompendiu sociálního učení církve, 2.část

Pavel Jajtner

Dnes si něco povíme o struktuře a obsahu Kompendia, které má v originále 530 stran a je rozděleno do 12 kapitol. Úvod dokumentu nese název: Úplný (integrální) a solidární humanismus. O významu a obsahu tohoto pojmu jsme si již to nejdůležitější pověděli v minulém setkání.

Přejděme tedy k obsahu první části, která má 4 kapitoly, 1. Plán Boží lásky pro lidstvo, 2. Poslání Církve a její sociální učení, 3. Lidská osoba a její práva a konečně vlastní 4. Základy sociálního učení Církve, jež spočívají na obecném blahu, univerzálním určení statků, subsidiaritě (vyšších správních jednotek) [1], sdílení (statků) a solidaritě a zvláštním důrazu na základní všeobecně platné (univerzální) hodnoty: pravdu, svobodu a spravedlnost.

Pátá kapitola[2] pojednává o rodině: Nejen ve smyslu učení Církve, ale i v prosté lidské zkušenosti má rodina pro každého člověka i pro společnost jako celek zásadní životní důležitost, srovnatelnou s důležitostí živé buňky pro organismus. Zdůrazňuje se odpovědnost rodičů za výchovu dětí a korektní vztahy mezi rodinou a společností. Naopak homosexuální svazky, sterilizační a antikoncepční kampaně, genové inženýrství a klonování jsou v přímém protikladu k důstojnosti stvoření.

Šestá kapitola pojednává o lidské práci. Zabývá se vztahem práce a kapitálu, účasti pracujících na správě podniku, pojednává o soukromém vlastnictví, právu na práci a stávku, o situaci žen, méně specializovaných a postižených pracovníků, imigrantů, lidí propuštěných z výkonu trestu a analfabetů. Odsuzuje práci dětí a zabývá se situací uprchlíků, zemědělskou prací a otázkou pozemkové reformy. Připomíná práva zaměstnanců a podtrhuje nezbytnost vzájemné solidarity mezi zaměstnanci.

Sedmá kapitola je věnována hospodářství a jeho morálnímu rozměru, úloze podniků a svobodnému trhu. Pojednává o problémech chudoby, o úloze finančních trhů a mezinárodního společenství v éře globalizace.

Osmá kapitola se zabývá politickým životem společnosti. Posláním politiky je podporovat celistvý rozvoj lidské osoby a veřejné blaho. Jsou zde rozebírána práva a povinnosti menšin, podmínky uplatňování politické moci, právo na výhradu ve svědomí, právo na občanskou neposlušnost, vztahy mezi mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní a otázka trestu smrti. Řada odstavců je věnována hodnotám v demokracii a právu ovládaných kontrolovat vládnoucí až k možnosti je cestou svobodných voleb vyměnit. Podtrhuje důležitost účasti občanů na veřejném životě a svobodu a mnohostrannost v oblasti informací a komunikací. Klade důraz na úlohu občanské společnosti a na vztahy a spolupráci státu s církvemi a náboženskými společenstvími při respektování svobody svědomí.

Pokud jde o mezinárodní společenství, předmět deváté kapitoly, Kompendium zdůrazňuje fakt, že soužití národů se musí opírat o tytéž principy jako soužití lidských bytostí, totiž o pravdu, spravedlnost, solidaritu a svobodu. Ve vztahu mezi státy musí platit univerzální mravní zákon, zejména pak jednota lidského rodu, rovnost všech národů, odmítnutí války, závazek spolupráce na všeobecném blahu a respektování dohod, které má zabránit právu na sílu a vyzvednout sílu práva Vláda práva předpokládá veřejnou moc kontrolovanou zákonem ve službě veřejnému blahu a respektující princip subsidiarity (tj. podpůrné úlohy vyšších správních jednotek včetně státu vůči celkům nižším, zejména vůči rodině). Závěr kapitoly je věnován reformě mezinárodních organizací a otázkám práva na rozvoj, přístupu chudých zemí na mezinárodní trh, potírání chudoby a dluhů méně rozvinutých států.

Desátá kapitola je věnována životnímu prostředí. V souladu s Božím zákonem je nezbytné respektovat nejen člověka, ale veškeré stvoření, které je darem Božím a nelze je libovolně manipulovat či zneužívat. Životní prostředí je v tomto pojetí veřejným statkem. Náleží celému lidstvu a je nedělitelné. Lidé jsou odpovědni za zachování úplného a zdravého životního prostředí také pro příští generace. Neblahý vliv na životní prostředí má chudoba. V této souvislosti vystupuje do popředí důležité nedělitelné a univerzální právo právo na vodu, zejména s ohledem na nebezpečí vzniku konfliktů tam, kde je porušováno.

Podpora míru je předmětem 11. kapitoly. Mír je plodem spravedlnosti a milosrdné lásky, zatímco válka je jejich selháním. Kompendium zdůrazňuje význam vzájemné důvěry mezi lidmi jako klíčového prostředku vyloučení války. Nepopírá existenci násilí a konfliktů a uznává[3] možnost použití síly pro oprávněnou obranu za předpokladu nezbytnosti a přiměřenosti. Odsuzuje se zločin genocidy a vyzývá se ke korektnímu zvážení ekonomických sankcí tak, aby nepředstavovaly trest pro celou populaci. Vyzývá se k úplnému, vyváženému a kontrolovanému odzbrojení. Odsuzuje se terorismus a doporučuje se analyzovat a odstraňovat jeho příčiny. Podtrhuje důležitost modlitby pro zachování míru a osvětluje úlohu Církve při podpoře odpuštění a usmíření.

Třetí část kompendia tvoří jediná kapitola, dvanáctá a poslední, zabývající se vztahem sociálního učení Církve k jejímu působení ve společnosti. Naznačuje řadu možností v této oblasti, přičemž ponechává velký prostor pastorálním iniciativám biskupů.

V příštích setkání přistoupíme k detailnější analýze jednotlivých kapitol Kompendia.


[1] subsidiární znamená podpůrný: stát má podpůrnou úlohu ve vztahu k jednotlivci, rodině, obci i regionu.

[2] která je první kapitolou druhé části

[3] V souladu s příslušnými ustanoveními - čl. 2264 a 2265 - Katechismu katolické církve.Další články z podrubriky O Kompendiu sociálního učení církve

 odeslat článek     vytisknout článek


Hlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2020 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Záznam aktuálního pořadu

Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Papež: Víra se stává dějinami

Papež: Nesmíme tolerovat rasismus, násilí však je autodestruktivní

Spatřujme Pána v každé lidské tváři, píše papež ctitelům svatého Antonína z Padovy

Josef Pieper: Epidemické šíření lži vede k despotismu

Římský biskup požehnal sanitku pro bezdomovce

Papež se účastní benefiční dražby pro severoitalské nemocnice

Afričtí biskupové apelují na prominutí dluhů

Benediktinky vytvářejí databázi gregoriánského chorálu

Papež k zasvěceným pannám: Nezhášejte prorockou dimenzi svého povolání

Papež: Společně proti pandemiím viru, válek, pohrdání životem a lhostejnosti

Vatikán zavádí jednotný zákon pro zadávání veřejných zakázek

Rosteme rozdáváním – řekl papež ve Svatodušním kázání

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba Abraháma

Publicistika: O očkování strachem

Publicistika: Ježíšovým pohledem

Rozhovory: Směji se sám sobě, a to je velmi důležité!

Homilie: Přináším přísliby pokoje, nikoli trápení (Jer 29,11)

Archiv zpráv červen 20
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Starší zprávy >

Náš tip

Hořkosti v kněžském životě

Žena je vrcholem tvorstva, z ní plyne spása

Miguel Ángel Fiorito S.I. - Mistr dialogu