VaticanNews.va

   4. 6. 2020

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.7222
Poslechem z webových stránek.4506
Četbou textů na webových stránkách.6993
Poslechem i četbou.4193


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Dost alarmismu, pandemie není, dlouhodobé nošení roušky škodí – volají italští lékaři

Duch svatý je dar, který se dává

Rosteme rozdáváním – řekl papež ve Svatodušním kázání


Cirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Seriály

 O Kompendiu sociálního učení církve 

21.8.2007 

O Kompendiu sociálního učení církve, 4.část

Pavel Jajtner

Kapitola druhá: Poslání církve a sociální nauka

Církev, jež se podílí na radostech a nadějích, na úzkostech i strastech lidí, je solidární s každým mužem i ženou každého místa a každé doby a všem přináší radostnou zvěst o Božím království, které s Ježíšem Kristem přišlo a přichází mezi ně.

Každý člověk, jedinečný a neopakovatelný ve své individualitě, je bytostí otevřenou vztahům s ostatními ve společnosti. Vzájemné soužití jednotlivců, rodin i zájmových skupin, které jsou mezi sebou svázáni předivem vztahů, zajišťuje vyšší kvalitu života. Společné dobro, jež lidé hledají a o něž usilují tím, že utvářejí společnost, představuje záruku osobního, rodinného a společenského dobra. Starat se o člověka znamená pro Církev zahrnovat společnost do své misijní a spásonosné péče. Společenské soužití, kde každý muž a každá žena vnímá sebe sama a rozhoduje se ve svém konání často podmiňuje kvalitu života. Právě proto Církev není lhostejná vůči tomu, co se v lidské společnosti rozhoduje, produkuje, prožívá a zejména vůči mravní úrovni společenského života, která má být pravdivě lidská a zušlechťující.

Společnost a spolu s ní politika, ekonomie, práce, právo a kultura nepředstavují oblast, která by ležela mimo hranice poselství spásy a nebo se mu vymykala. Společnost a všechno, k čemu v ní dochází, se dotýká člověka, protože je tvořena lidmi, muži a ženami, kteří jsou ?první a základní cestou církve? (viz Jan Pavel II., Redemptor hominis, 14).

Sociální nauka je tudíž nedílnou součástí evangelizační služby církve. Všechno, co se týká lidské komunity ? různé situace a problémy týkající se spravedlnosti, svobody, rozvoje, vztahů mezi národy i míru, rozhodně není vyjmuto z evangelizace, která by nebyla úplná, kdyby nebrala zřetel na naléhavost výzev, které Církev vnímá mezi Evangeliem a konkrétním osobním i společenským životem člověka.

Není jediný důvod, aby církev sledovala záměry, které jsou cizí jejímu poslání. Svou sociální naukou si Církev ukládá ?pomáhat člověku na jeho cestě ke spáse?(viz Jan Pavel II.,Centesimus annus, 54), což je její hlavní a univerzální cíl. Z tohoto poslání nutně vyplývá právo a zároveň povinnost církve vypracovat určitou sociální nauku a ovlivňovat tak společnost i její struktury prostřednictvím odpovědnosti a závazků, jež z této nauky vyplývají.

Církev má právo být pro člověka učitelkou pravdy a víry. Nejedná se pouze o pravdu základních článků víry, ale také přirozené mravnosti, která vyplývá ze samotné lidské přirozenosti a z Evangelia. (srov. 2.vat.koncil, Dignitatis humanae, 14 a Jan Pavel II., Veritatis splendor , 27,64,110). Slova Evangelia nejsou určena pouze k naslouchání, ale také k tomu, aby je člověk uváděl do života (srov. Mt 7,24; Lk 6,46-47; Jan 14,21.23-24; Jak 1,22).

Právo hlásat víru a pravdu je zároveň povinností, neboť Církev na tuto úlohu nemůže rezignovat, aniž by tím popírala sebe samu a svou věrnost Kristu: ?Běda mi, kdybych nehlásal evangelium!? (srov. 1 Kor 9,16). Napomenutí, které adresuje svatý Pavel sám sobě, zní ve svědomí církve jako příkaz, aby využívala všech prostředků k evangelizaci. Nejedná se tedy pouze o ty prostředky, které mluví ke svědomí jednotlivých lidí, ale také o ty, které vedou k veřejným institucím. Nelze tedy ?mylně odsouvat náboženskou skutečnost do čistě privátní sféry".

Předmětem sociální nauky církve je člověk povolaný ke spáse, jehož Kristus svěřuje do péče a zodpovědnosti Církve (srov. Jan Pavel II., Centesimus annus , 14). Ve své sociální nauce se církev zabývá lidským životem ve společnosti, přičemž si uvědomuje, že právě na kvalitě společenského života, tedy na vztazích spravedlnosti a lásky, které tento život utvářejí, závisí rozhodujícím způsobem ochrana a rozvoj osob, kvůli nimž je každá společnost ustavena.

Historicky první sociální encykliku s titulem ?Rerum novarum? vydal Lev XIII. roku 1891. Dokument odmítá socialismus jako způsob nápravy tzv. dělnické otázky a předkládá upřesněnou a aktualizovanou ?katolickou nauku o práci, o právu na vlastnictví, o principu spolupráce, který je postaven do protikladu k třídnímu zápasu." Pojednává o právu slabých, o důstojnosti chudých a o povinnostech bohatých, o zdokonalení spravedlnosti prostřednictvím lásky...?

Po "Rerum novarum" následovaly dokumenty další. V průběhu dvacátého století se papežové k sociální tématice vraceli pravidelně a mnohokrát až do současnosti. Vždyť papež Benedikt XVI. zahrnuje sociální témata do své první encykliky "Deus caritas est."

Sociální nauka Církve nebyla vypracovávána od počátku jako organický systém, nýbrž vznikala postupně, tak jak se Církev vyjadřovala svým učitelským úřadem k sociálním otázkám. Pozorná a vytrvalá otevřenost vědám dodává sociální nauce Církve kompetenci, konkrétnost a aktuálnost.Další články z podrubriky O Kompendiu sociálního učení církve

 odeslat článek     vytisknout článek


Hlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2020 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Záznam aktuálního pořadu

Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Papež: Víra se stává dějinami

Papež: Nesmíme tolerovat rasismus, násilí však je autodestruktivní

Spatřujme Pána v každé lidské tváři, píše papež ctitelům svatého Antonína z Padovy

Josef Pieper: Epidemické šíření lži vede k despotismu

Římský biskup požehnal sanitku pro bezdomovce

Papež se účastní benefiční dražby pro severoitalské nemocnice

Afričtí biskupové apelují na prominutí dluhů

Benediktinky vytvářejí databázi gregoriánského chorálu

Papež k zasvěceným pannám: Nezhášejte prorockou dimenzi svého povolání

Papež: Společně proti pandemiím viru, válek, pohrdání životem a lhostejnosti

Vatikán zavádí jednotný zákon pro zadávání veřejných zakázek

Rosteme rozdáváním – řekl papež ve Svatodušním kázání

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba Abraháma

Publicistika: O očkování strachem

Publicistika: Ježíšovým pohledem

Rozhovory: Směji se sám sobě, a to je velmi důležité!

Homilie: Přináším přísliby pokoje, nikoli trápení (Jer 29,11)

Archiv zpráv červen 20
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Starší zprávy >

Náš tip

Hořkosti v kněžském životě

Žena je vrcholem tvorstva, z ní plyne spása

Miguel Ángel Fiorito S.I. - Mistr dialogu