VaticanNews.va

   4. 6. 2020

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.7222
Poslechem z webových stránek.4506
Četbou textů na webových stránkách.6993
Poslechem i četbou.4193


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Dost alarmismu, pandemie není, dlouhodobé nošení roušky škodí – volají italští lékaři

Duch svatý je dar, který se dává

Rosteme rozdáváním – řekl papež ve Svatodušním kázání


Cirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Seriály

 O Kompendiu sociálního učení církve 

25.9.2007 

O Kompendiu sociálního učení církve, 7.část

Pavel Jajtner

Kapitola čtvrtá: Principy sociální nauky církve. Hodnoty.

Princip solidarity: Solidarita je jednou z pravých a skutečných mravních ctností. ?Není to tedy jen prchavý soucit nebo povrchní dojetí nad zlem, týkajícím se mnoha blízkých nebo vzdálených osob. Naopak, je to pevná a trvalá odhodlanost usilovat o společné blaho neboli dobro všech a jednoho každého, protože všichni jsme zodpovědni za všechny? [1]. Princip solidarity vyžaduje, aby lidé naší doby v sobě pěstovali vědomí, že jsou dlužníky společnosti, v níž žijí. Vděčí jí za podmínky, které činí lidskou existenci snesitelnou, a také za nedělitelné a nepostradatelné dědictví, jímž je kultura, vědecké a technologické poznatky, materiální a nemateriální statky, všechno to, co je plodem lidské zkušenosti.

Pravda: Lidé jsou především povinni trvale směřovat k pravdě, respektovat pravdu a odpovědně ji dosvědčovat[2]. Žít v pravdě má obzvláštní význam pro společenské vztahy. Když se totiž soužití lidských bytostí v komunitě zakládá na pravdě, pak je zaměřeno k jejich osobní důstojnosti, podporuje ji a je této důstojnosti přiměřené[3]. Čím více se osoby a společenské skupiny snaží řešit společenské problémy podle pravdy, tím více se vzdalují od svévolnosti a přizpůsobují se objektivním nárokům morálky.

Svoboda: "Svoboda se uplatňuje ve vztazích mezi lidskými bytostmi. Každý člověk má přirozené právo, aby byl uznáván jako svobodná a zodpovědná bytost, protože je stvořen k obrazu Božímu. Právo užívat svobody je požadavek neoddělitelný od důstojnosti lidské osoby? [4]. Není přípustné, aby se význam svobody zužoval a aby za svobodu bylo pokládáno pouze nekontrolované a svévolné uplatňování vlastní osobní autonomie. ?Svoboda se rozhodně neuskutečňuje jako naprostá samovláda lidského já a mimo vztahy k ostatním. Pravá svoboda existuje jenom tam, kde jsou vzájemné vztahy mezi osobami, které se řídí pravdou a spravedlností? [5]. Hodnota svobody, která je výrazem jedinečnosti každé lidské osoby, se respektuje, když je každému členu společnosti umožněno uskutečňovat své vlastní osobní povolání, hledat pravdu a vyznávat sobě vlastní náboženské, kulturní a politické smýšlení, vyjadřovat své mínění, rozhodnout se ve věci vlastního životního stavu, a nakolik je to možné, také ve věci vlastního zaměstnání; přebírat iniciativu ekonomického, společenského a politického rázu. To vše se musí dít v rámci ?spravedlivého právního uspořádání?[6] v mezích společného dobra a veřejného pořádku, a každopádně ve znamení odpovědnosti.

Svoboda se musí rozvíjet také jako schopnost odmítat to, co je mravně negativní, ať už se to prezentuje v jakékoli podobě[7] jako schopnost faktického distancování se od všeho toho, co může zabraňovat růstu osob, rodin a společnosti. Plnost svobody spočívá ve schopnosti disponovat sebou vzhledem k autentickému dobru, a to v rámci univerzálního společného dobra[8].

Spravedlnost je hodnota, která se ?zakládá na vytrvalé a pevné vůli dávat Bohu a bližnímu to, co jim patří? [9]. Spravedlnost je obzvláště důležitá v dnešní době, v níž jsou hodnota osoby, její důstojnost a její práva navzdory proklamovaným záměrům vážně ohroženy rozšířenou tendencí vše poměřovat výlučně pohledem užitečnosti a majetku. Spravedlnost není jen pouhá lidská konvence, protože to, co je ?spravedlivé?, není v původním smyslu vymezeno zákonem, nýbrž hlubokou totožností lidské bytosti [10]. Plná pravda o člověku umožňuje jednak překonat čistě smluvní pojetí spravedlnosti, které je omezené, jednak otevřít také před spravedlností horizonty solidarity a lásky. ?Spravedlnost sama nestačí. Může dokonce dospět k popření sebe sama, neotevře-li se oné hlubší síle, kterou je láska?[11].

Cesta lásky: Mezi ctnostmi, společenskými hodnotami a láskou existuje hluboká vazba: Lásku, jejíž pojetí bývá často omezováno, je nutno přehodnotit v jejím autentickém rozměru a povýšit na nejvyšší a univerzální kritérum celé sociální etiky.

Mezi všemi cestami, i těmi prozkoumanými a používanými při řešení stále nových podob sociální otázky, je ?tou nejvzácnější? (srov. 1 Kor 12,31) cesta lásky. Žádné zákonodárství, žádný systém pravidel nebo dohod nedokáže přimět lidi a národy k tomu, aby žili v jednotě, bratrství a míru, žádná argumentace nedokáže překonat výzvu lásky.

[1] JAN PAVEL II. Encyklika o starosti církve o sociální otázky Sollicitudo rei socialis, č. 38. Praha, Zvon 1996.

[2] Srov. Katechismus katolické církve, č. 2437.

[3] 432 Srov. JAN XXIII. Encyklika o míru mezi všemi národy v pravdě, spravedlnosti, lásce a svobodě Pacem in terris. Praha, Zvon 1996.

[4] Katechismus katolické církve, č. 1738.

[5] KONGREGACE PRO NAUKU VÍRY. Instrukce Libertatis conscientia, č. 26. In: AAS 79 (1987), s. 564-565.

[6] JAN PAVEL II. Encyklika ke 100. výročí Rerum novarum Centesimus annus, č. 42. Praha, Zvon 1996. Překlad redakčně upraven.

[7] Srov. JAN PAVEL II. Encyklika ke 100. výročí Rerum novarum Centesimus annus, č. 17. Praha, Zvon 1996.

[8] Srov. JAN XXIII. Encyklika o míru mezi všemi národy v pravdě, spravedlnosti, lásce a svobodě Pacem in terris. Praha, Zvon 1996.

[9] Katechismus katolické církve, č. 1807

[10] Srov. JAN PAVEL II. Encyklika o starosti církve o sociální otázky Sollicitudo rei socialis, č. 40. Praha, Zvon 1996; Katechismus katolické církve, č. 1929.

[11] JAN PAVEL II. Poselství k Světovému dni míru 1. ledna 2004, č. 10. Praha, Česká biskupská konference, 2003.Další články z podrubriky O Kompendiu sociálního učení církve

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
4.6.19 Papež vystoupil na summitu amerických soudců
21.11.17 Odboráři na vatikánské konferenci
10.10.16 Docat aneb What to do?
22.11.13 Papež František o mystice v sociální nauce církve
17.6.11 Seminář o etice podnikáníHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2020 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Záznam aktuálního pořadu

Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Papež: Víra se stává dějinami

Papež: Nesmíme tolerovat rasismus, násilí však je autodestruktivní

Spatřujme Pána v každé lidské tváři, píše papež ctitelům svatého Antonína z Padovy

Josef Pieper: Epidemické šíření lži vede k despotismu

Římský biskup požehnal sanitku pro bezdomovce

Papež se účastní benefiční dražby pro severoitalské nemocnice

Afričtí biskupové apelují na prominutí dluhů

Benediktinky vytvářejí databázi gregoriánského chorálu

Papež k zasvěceným pannám: Nezhášejte prorockou dimenzi svého povolání

Papež: Společně proti pandemiím viru, válek, pohrdání životem a lhostejnosti

Vatikán zavádí jednotný zákon pro zadávání veřejných zakázek

Rosteme rozdáváním – řekl papež ve Svatodušním kázání

 Nově na webu
Svatý otec: Modlitba Abraháma

Publicistika: O očkování strachem

Publicistika: Ježíšovým pohledem

Rozhovory: Směji se sám sobě, a to je velmi důležité!

Homilie: Přináším přísliby pokoje, nikoli trápení (Jer 29,11)

Archiv zpráv červen 20
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Starší zprávy >

Náš tip

Hořkosti v kněžském životě

Žena je vrcholem tvorstva, z ní plyne spása

Miguel Ángel Fiorito S.I. - Mistr dialogu