VaticanNews.va

   6. 8. 2020

RSS  RSS zpráv  Podcast denních pořadů       

Hlavní stránka

Zprávy

Svatý otec

Publicistika

Rozhovory

Homilie

Seriály

Speciály

Zvukový archiv

Denní programy


Redakce

Program

Frekvence

Fotogalerie

Technika

Historie

Kontakty


Anketa

Sleduji zprávy Vatikánského rozhlasu?

Poslechem na Rádiu Proglas.7678
Poslechem z webových stránek.4802
Četbou textů na webových stránkách.7337
Poslechem i četbou.4512


O webu

Rozhovory online

Rozšířené hledání

Odkazy


Zasílání novinek

Nejčtenější

Biskup Bergoglio a eucharistický zázrak v Buenos Aires

O zneužívání autority v ženských řádech

Svatý otec jmenoval svého nového osobního sekretáře


Cirkev cz Liturgie cz Rádio Proglas TV Noe Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova Res Claritatis Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika Pastorace na webu Katolik.cz KTF UK Stránky pro animátory seniorů NAVRCHOLU.cz
 
Svatý otec

 Homilie 

2.4.2008 

Jeho ?Nebojte se? nebylo založeno v lidských silách...

Benedikt XVI. při zádušní mši za Jana Pavla II.

Česká sekce RV

Drazí bratři a sestry!

Datum 2. dubna se zapsalo do paměti církve jako den odchodu Božího služebníka, Papeže Jana Pavla II., z tohoto světa. S pohnutím znovu prožíváme hodiny onoho sobotního večera, kdy zprávu o jeho smrti v modlitbě přijaly ohromné zástupy lidí na přeplněném Náměstí sv. Petra.Vatikánská bazilika a toto náměstí se na několik dní stalo skutečným srdcem světa. Tělesné schránce ctihodného Papeže vzdal poctu nekonečný proud poutníků a jeho pohřeb byl dalším svědectvím úcty a lásky, kterou vzbudil v duších množství věřících i dalších lidí na celém světě. Stejně jako před třemi léty ani letos neuplynulo mnoho času od Velikonoc. Srdce církve je stále hluboce ponořeno do tajemství Kristova vzkříšení. Vskutku, můžeme číst celý život mého milovaného Předchůdce a zvláště jeho petrinskou službu ve znamení Ježíše Zmrtvýchvstalého. Choval úžasnou víru v Něho a udržoval s Ním intimní, jedinečný a nepřetržitý rozhovor. Vedle mnoha lidských i nadpřirozených kvalit, měl totiž také mimořádný duchovní a mystický smysl (cítění). Stačilo pozorovat ho při modlitbě. Doslova se nořil do Boha a zdálo se, že všechno ostatní je mu v těch okamžicích cizí. Při liturgických slavnostech vynikal pozorností k uskutečňujícímu se tajemství a výraznou schopností zachytit výmluvnost Božího Slova v běhu dějin, na hluboké rovině Božího plánu. Mše svatá, jak často opakoval, pro něj byla centrem každého dne a celé existence. ?Živá a svatá? skutečnost Eucharistie mu dávala duchovní energii k vedení Božího lidu po cestách dějin.

Jan Pavel II. zemřel o vigílii druhé neděle velikonoční, když se naplňoval ?den, který učinil Pán?. Celá jeho agónie se odehrála v tomto ?dni?, v tomto novém prostoro-čase, kterým je ?osmý den?, uskutečněný z vůle Nejsvětější trojice skrze Slovo, které se vtělilo, zemřelo a vstalo z mrtvých. Jan Pavel II. dosvědčil, že je jistým způsobem ponořen v této duchovní dimenzi, již dříve ve svém životě, a zvláště v plnění poslání Nejvyššího Velekněze. Jeho pontifikát, v celku i v mnoha jednotlivých momentech, se nám opravdu jeví jako znamení a svědectví Kristova Zmrtvýchvstání. Velikonoční dynamismus, který učinil existenci Jana Pavla II. bezvýhradnou odpovědí na Pánovo povolání, se nemohl uskutečnit bez účasti na utrpení a smrti božského Mistra a Vykupitele. ?Věrohodné je to slovo: ? prohlašuje sv. Pavel ? Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít. Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout? (2 Tm 2,11-12). Již od dětství zakoušel Karol Wojtyla tato slova, potkávaje na své cestě kříž, ve své rodině i ve svém národě. Velmi brzy se rozhodl nést ho spolu s Ježíšem, jít v jeho stopách. Chtěl být jeho věrným služebníkem, až k přijetí povolání ke kněžství, jako daru a úkolu na celý život. S Ním žil a s Ním chtěl také zemřít. A to všechno skrze jedinečné prostřednictví Nejsvětější P. Marie, Matky Církve, Matky Vykupitele, dokonale a fakticky spojené s jeho výkupným tajemstvím smrti a vzkříšení.

V této vzpomínkové reflexi nás vedou biblická čtení, jež právě zazněla: ?Vy se nebojte!? (Mt 28,5). Slova, s nimiž se anděl zmrtvýchvstání obrátil k ženám u prázdného hrobu, která jsme nyní vyslechli, se stala v ústech Jana Pavla II. jakýmsi mottem, hned při slavném zahájení petrinské služby. Vícekrát je zopakoval Církvi a lidstvu na cestě k roku 2000, pak při oslavách onoho historického milníku i později, na úsvitu třetího tisíciletí. Vyslovoval je vždy s nezlomnou pevností, na počátku s rázně pozvednutým pastorálem, završeným křížem, a pak, když mu ubývalo fyzických sil, opřený o něj, až po poslední Velký Pátek, při kterém se účastnil Křížové cesty ze své soukromé kaple, objímaje kříž v náručí. Nezapomeneme toto jeho poslední, tiché svědectví lásky k Ježíši. Také výmluvný obraz lidského utrpení a víry, v onen poslední Velký Pátek, ukazoval věřícím a světu tajemství celého křesťanského života. Jeho ?Nebojte se? nebylo založeno v lidských silách, ani v dosažených úspěších, ale výlučně ve Slově Božím, v Kříži, v Kristově Vzkříšení. Když byl postupně zbavován všeho, nakonec dokonce i slova, jeho oddanost Kristu vystupovala se stále větší zřejmostí. Stejně jako tomu bylo s Ježíšem, tak i u Jana Pavla II. slova nakonec ustoupila nejvyšší oběti, oběti sebe sama. Smrt se stala pečetí existence cele věnované Kristu, Jemu přizpůsobované i fyzicky v utrpení a v projevech důvěřivého odevzdání se do náručí Nebeského otce. ?Nechte mě jít k Otci?, tak zněla jeho poslední slova ? jak dosvědčují ti, kdo mu byli nablízku ? završení života naprosto vztaženého k poznávání a kontemplaci Pánovy tváře.

Ctihodní a drazí bratři, děkuji vám všem, že jste se ke měn připojili při této zádušní mši svaté za milovaného Jana Pavla II. Zvlášť se obracím k účastníkům prvního Světového kongresu o Božím milosrdenství, který začíná právě dnes a který chce prohlubovat jeho bohaté učení na toto téma. Boží milosrdenství ? jak on sám řekl ? je prvořadým klíčem ke čtení jeho pontifikátu. Chtěl, aby poselství milosrdné Boží lásky dospělo ke všem lidem a povzbuzoval věřící, aby o něm sami svědčili (cfr. Homilie v Krakově ? Lagiewnikách, 18.8. 2002). Proto chtěl pozvednout k poctě oltáře sestru Faustinu Kowalskou, pokornou řeholnici, která se díky tajemnému Božímu plánu stala prorockým poslem Božího milosrdenství. Boží služebník Jan Pavel II. osobně poznal a prožil strašlivé tragédie 20. století a dlouho se tázal, co by mohlo příval zla zadržet. Odpověď nemohla být jinde, než v Boží lásce. Jedině Boží milosrdenství je s to omezit zlo. Jedině láska všemohoucího Boha může přemoci aroganci zlých, destruktivní moc egoismu a nenávisti. Proto během poslední návštěvy Polska, při návratu do své rodné země, řekl: ?Není žádný jiný pramen naděje pro člověka než Boží milosrdenství.?

Děkujme Pánu za to, že dal Církvi tohoto svého věrného a odvážného služebníka. Chvalme a dobrořečme blahoslavené P. Marii za to, že bezustání bděla nad jeho životem a jeho službou ku prospěchu křesťanského lidu a celého lidstva. A když budeme přinášet vykupitelskou Oběť za jeho vyvolenou duši, prosme ho, aby se i nadále z Nebes přimlouval za každého z nás a zvláště za mně, kterého Prozřetelnost povolala převzít jeho neocenitelné duchovní dědictví. Kéž církev, následujíce jeho učení a příklad, pokračuje věrně a bez kompromisů v jeho evangelizačním poslání a nepřestává neúnavně šířit milosrdnou lásku Krista, zdroje pravého pokoje pro celý svět.

Přeložila Johana Bronková.

Další články z podrubriky Homilie

 odeslat článek     vytisknout článek


Související články
3.4.11 Benedikt XVI. ke včerejšímu výročí smrti Jana Pavla II.
2.4.09 Benedikt XVI. sloužil mši svatou ke 4.výročí smrti Jana Pavla II.
2.4.08 Benedikt XVI. sloužil bohoslužbu při příležitosti 3. výročí úmrtí Jana Pavla II.
2.4.07 Vůně jeho víry,naděje a lásky naplnila Církev i svět
2.4.06 Daroval se do krajnostiHlavní stránka | Zprávy | Svatý otec | Publicistika | Rozhovory | Homilie | Seriály | Speciály | Zvukový archiv | Denní programy
Redakce | Frekvence | Fotogalerie


Copyright © 2003-2020 Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.
Administrace: Česká sekce Vatikánského rozhlasu. Technická realizace: Václav Lahoda.

 
Stáhnout záznam ve formátu MP3  

Kanál Vatikánského rozhlasu na YouTube  

Archív denních pořadů ve formátu Real Audio  
 Zprávy
Papež: Církev není znalkyní prevencí či terapií pandemie

Maronitský patriarcha prosí o pomoc

Nadace Populorum Progressio financuje téměř 170 projektů v Latinské Americe

Italský biskup “zrušil” křestní a biřmovací kmotrovství

Indičtí katolíci pečují o důstojný pohřeb obětí koronaviru

Papež jmenoval nového sekretáře úřadu spravujícího vatikánské finance

Petrův nástupce vybízí k modlitbě za pracující na moři

Zdravotní stav Benedikta XVI. nevyvolává zvláštní obavy

Kolínská arcidiecéze se nabídla k přijetí uprchlíků z řeckých táborů

O africkém živlu v Číně a v tamější církvi

Haló, tady František – aneb jak vznikl den modliteb za papeže

Kéž vás uchvátí a vede Mariin příklad, napsal papež mladým do Medžugorje

 Nově na webu
Svatý otec: Uzdravit svět - 1. úvod

Publicistika: O normalizaci hysterie    

Publicistika: Klimatické změny v minulých dobách

Rozhovory: Kardinál Koch: Ekumena dnes potřebuje především vědět, kam chce dojít

Homilie: Přináším přísliby pokoje, nikoli trápení (Jer 29,11)

Archiv zpráv srpen 20
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Starší zprávy >

Náš tip

Hořkosti v kněžském životě

Žena je vrcholem tvorstva, z ní plyne spása

Miguel Ángel Fiorito S.I. - Mistr dialogu